joomla templates top joomla templates template joomla

Święto myśliwych

powiatgrudziadzki.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz powiatowe

altKoło Łowieckie „Czajka” w Łasinie obchodziło jubileusz 65-lecia istnienia. Z „łowcami zwierzyny” spotkał się wczoraj Starosta Grudziądzki, Marek Szczepanowski na uroczystej ceremonii zorganizowanej w domku myśliwskim „Gawra” w Szynwałdzie. Myśliwi otrzymali od gospodarza powiatupamiątkowy obraz o tematyce łowieckiej. Starosta podziękował Panu Prezesowi oraz wszystkim osobom zrzeszonym w Kole za wyjątkową aktywność w życiu społecznym oraz wkład w propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Kolejne unijne środki dla Gminy Grudziądz

grudziadz.ug.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

altGmina Grudziądz pozyskała kolejne środki finansowe w wysokości 5.002.050,59 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wielki Wełcz, Zakurzewo, Mokre, Lisie Kąty w ramach projektu „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – I etap. Dofinansowanie stanowi 65 % kosztów kwalifikowanych, gdzie całkowity koszt projektu wynosi 9.540.972,61 zł. Projekt został złożony w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego , Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.

Grudziądzanie na festiwalu Hip Hop

grudziadz.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Maciej Wentowski i Piotr Kania z Klubu Sportowego UKS Tandem w Grudziądzu zakwalifikowali się do międzynarodowych zawodów OutBreak w Orlando na Florydzie. Sukcesu pogratulował zawodnikom prezydent Robert Malinowski podczas spotkania zorganizowanego dziś, tj. 17 listopada w Ratuszu. Tancerze z klubowej drużyny Sztewite Squad działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Grudziądzu występowali już na zawodach m.in. we Włoszech, Holandii, Niemczech i Danii.

Konferencja „Grudziądz wczoraj, dziś i jutro…”

grudziadz.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

altO duchowej tożsamości gwarantującej budowanie trwałej przyszłości będą rozmawiać uczestnicy konferencji pt. „Grudziądz wczoraj, dziś i jutro…”, która zostanie zorganizowana w auli Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK w najbliższą środę, 17 listopada br. o godz. 11.00. Spotkanie przygotowane przez ks. infułata Tadeusza Nowickiego, Prepozyta Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej oraz ks. kan. Dariusza Kunickiego, proboszcza Parafii św. Mikołaja w Grudziądzu zaplanowano, jako wstęp do uroczystego ogłoszenia tej świątyni Bazyliką Mniejszą.

Badanie napełnień pasażerskich

grudziadz.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Badania napełnień pasażerskich oraz struktury sprzedaży biletów prowadzone są w tramwajach linii nr 1 i 2 od soboty, 12 listopada. Ankietowanie pasażerów potrwa do 11 grudnia br. Szczegółowe pomiary sporządzi 9 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. - Badania polegają na określeniu napełnień pasażerskich w tramwajach z uwzględnianiem różnych godzin kursowania pojazdów.

Spotkania informacyjne w ramach działania 5.5 RPO

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altZapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt skierowany jest do: · przedsiębiorców; · Grup przedsiębiorców, grup kooperacyjnych (składających się z przedsiębiorstw); · Instytucji otoczenia biznesu, w tym działających w imieniu grup kooperacyjnych; · Organizacji pozarządowych, w tym Lokalnych Grup Działania.

Konkurs na plakat

Monika włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na plakat promujący Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Konkurs skierowany jest do uczniów szkól ponadgimnazjalnych (liceów profilowanych, liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy przedstawią propozycje plakatów promujących sieć PI o funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko - Pomorskim i których prace spełnią wymogi załączonego regulaminu.

Głosowanie w wyborach samorządowych

grudziadz.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na 21 listopada br. przedstawiamy informacje dotyczące sposobu głosowania na kandydatów do Rady Miejskiej, Sejmiku Województwa i na Prezydenta Miasta. Grudziądzanie upoważnieni do udziału w wyborach otrzymają 3 karty. W wyborach do Rady Miejskiej karta do głosowania jest koloru białego, natomiast w przypadku wyborów do Sejmiku Województwa ma kolor niebieski. Wyborca oddaje głos stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy.

Sławomir Szymański kandydat PiS do Rady Miasta Grudziądza

red: eGrudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wywiady

Przede wszystkim obecna ekipa to PR i propaganda. Ogromna ilość zapowiedzi, planów, projektów i niezrealizowanych obietnic. Zapominają, że na ich sukces pracowali poprzednicy (szpital, powstanie strefy, I etap trasy średnicowej) a w niektórych przypadkach nawet nie potrafili zakończyć tego co już zostało rozpoczęte. Zostawiają po sobie sporo nierozwiązanych problemów..

Olimpia Grudziądz liderem

grudziadz.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski składa serdeczne gratulacje piłkarzom, trenerom oraz kierownictwu klubu GSK Olimpia, który został zwycięzcą rundy jesiennej w II lidze zachodniej. - Tegoroczny wynik to sukces, który jest uhonorowaniem ciężkiej pracy i licznych zmagań w zakończonej właśnie rundzie. Mam nadzieję, że pozycja lidera w szczególny sposób zmobilizuje do dalszych wysiłków na rzecz przyszłych zwycięstw.

Sławomir Szymański kandydat PiS do Rady Miasta Grudziądza

red: eGrudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wybory samorządowe

Przede wszystkim obecna ekipa to PR i propaganda. Ogromna ilość zapowiedzi, planów, projektów i niezrealizowanych obietnic. Zapominają, że na ich sukces pracowali poprzednicy (szpital, powstanie strefy, I etap trasy średnicowej) a w niektórych przypadkach nawet nie potrafili zakończyć tego co już zostało rozpoczęte. Zostawiają po sobie sporo nierozwiązanych problemów..

Konkurs dotyczący działania 5.2.1 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowych.

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altW IV kwartale 2010 roku planowane jest ogłoszenie przez MSWIA konkursu na kolejny Wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dot. działania 5.2.1 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowych. Wkład własny jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 15%, który jest najczęściej wnoszony do projektu w postaci kosztu wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie, co nie stanowi obciążenia finansów urzędu. Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania

Nowa hala sportowa w Grucie

Monika włącz . Opublikowano w Grudziądz powiatowe

altHalę sportową o wymiarach 23×54 m z pełnowymiarowym boiskiem oraz zapleczem szatniowo-socjalnym oddano dziś do użytku w Grucie. Nowy obiekt usytuowany przy tutejszym Zespole Szkół będzie służył nie tylko uczniom, ale wykorzystany zostanie jako miejsce organizacji imprez sportowych i kulturalnych o charakterze ponadgminnym. Budowa hali trwała ponad rok. Całkowity koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 3,3 mln złotych, z czego 993 tysiące złotych pokrył z własnego budżetu samorząd województwa.