joomla templates top joomla templates template joomla

KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

grudziadz.ug.gov.pl; Administrator włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

alt
W związku z informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, dotyczącą zmian statusu uczestników, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu pn. ''KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – kurs kosmetyczny z elementami stylizacji paznokci i wizażu'' Lokalna Grupa Działania ''Vistula -Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję'' wydłuża okres rekrutacji do w/w projektu do dnia 21 kwietnia 2011r. do godz. 15.00.

KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI - klub Aktywnej Kobiety

grudziadz.ug.gov.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

altLokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w okresie od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r. realizować będzie projekt: „KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI - klub Aktywnej Kobiety” Cel projektu: wsparcie oddolnych inicjatyw na rzecz aktywnej integracji i aktywizacji zawodowej 40 kobiet z obszaru LGD, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość dofinansowania projektu: 35.560, 00 zł. Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, w tym bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo.

Pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarze

grudziadz.ug.gov.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

altUrząd Gminy Grudziądz uruchomił konto bankowe na które można dokonywać wpłat na rzecz rodzin poszkodowanych w pożarze domu w Wałdowie Szlacheckim. "Wpłaty dla poszkodowanych w wyniku pożaru" Bank Spółdzielczy Łasin Urząd Gminy Grudziądz 60 9500 0008 0008 8721 2000 0081 Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy !

Podziel się sercem

grudziadz.ug.gov.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

altNiniejszym mamy zaszczyt zaprosić na koncert charytatywny "Podziel się sercem", który odbędzie się w Kościele Wniebowzięcia N.M.P. w Mokrem dnia 17.12.2010r. o godz. 17.00. Na koncercie nastąpi sprzedaż stroików świątecznych, a dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla Mateusza. Komitet "Pomocy dla Mateusza"

Zima nas nie zaskoczy

powiatgrudziadzki.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

altSłużby Powiatowego Zarządu Dróg są już przygotowane na nadejście zimy. Zaopatrzyły się w potrzebny sprzęt i środki, które posłużą w walce z intensywnymi opadami śniegu. Janusz Różański - Kierownik Powiatowego Zarządu DrógW tym sezonie zimowym na utrzymanie dróg służby będą miały do dyspozycji o 150 tysięcy złotych więcej niż rok temu.- Pozwoli to na jeszcze lepsze przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom zimowej aury. Do zwalczania śliskości i odśnieżania jezdni wykorzystane zostaną koparko-spycharki, pługi samochodowe i ciągnikowe oraz pługopiaskarki.

Uroczyste otwarcie świetlicy w Sosnówce

grudziadz.ug.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

alt16 października w sobotę miało miejsce uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Sosnówce. Mieszkańców oraz zaproszonych gości gorąco witał Sołtys Sosnówki oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce, które wspólnie z nauczycielami przygotowały krótkie przedstawienie. Gmina w/w obiekcie kompleksowo przeprowadziła remont oraz wyposażyła w meble, sprzęt nagłaśniający oraz nowoczesny sprzęt AGD.

Zapraszamy na szkolenia komputerowe

grudziadz.ug.gov.pl Marcin Skonieczka włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja rozpoczęło 1 kwietnia 2010 r. realizację projektu "Technologie informacyjne w pracy". Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzonych zostanie trzynaście bezpłatnych szkoleń komputerowych. W okresie od września do grudnia 2010 r. w Płużnicy, Wąbrzeźnie, Grudziądzu i Łasinie odbędą się 12-dniowe zajęcia z zakresu podstaw obsługi komputera. Następnie od listopada 2010 r. do lutego 2011 r. organizowane będą 6-dniowe kursy na poziomie średnio-zaawansowanym.

Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu

grudziadz.ug.gov.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

altPowiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2011 roku (środa) droga powiatowa nr 1622C Cgełmno- Sztynwag pod wiaduktem autostradowym (na odcinku Gogolin - Sztynwag) w godzinach od 8:00 do 16:00 zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów, z uwagi na wykonywanie przez firmę SKANSKA NDI prac drogowych polegających na ułożeniu warstwy ścieralnej na drodze powiatowej.

Plany LGD Vistula – Terra Culmensis na 2011 rok.

grudziadz.ug.gov.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

altPlany LGD Vistula – Terra Culmensis na 2011 rok. W 2011 roku skupimy się na dwóch obszarach działalności: 1. Nabory wniosków od beneficjentów z terenu LGD. - Planujemy w I kwartale 2011 roku ogłosić konkurs na tzw. Małe Projekty. Środki jakie zamierzamy przeznaczyć na ten cel wynoszą 100 tys. zł., gdzie ubiegać się o wsparcie będą mogły zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. - w II kwartale ogłosimy konkurs na wparcie tworzenia lub rozwoju mikroprzedsiębiorczości na wsi skierowany do osób fizycznych ubezpieczonych w ZUS-ie. Kwota jaką dysponujemy na to działanie wynosi 200 tys. zł.

Inaguracyjna sesja Rady Gminy Grudziądz

grudziadz.ug.gov.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

alt1 grudnia 2010r. o godz 10:00 w Urzędzie Gminy Grudziądz miała miejsce inauguracyjna sesja VI kadencji Rady Gminy Grudziądz. Na sesji Radni dokonali wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy została Pani Hanna Guzowska, natomiast Wiceprzewodniczącym Rady Gminy została Pani Teresa Majorke.

Kolejne unijne środki dla Gminy Grudziądz

grudziadz.ug.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

altGmina Grudziądz pozyskała kolejne środki finansowe w wysokości 5.002.050,59 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wielki Wełcz, Zakurzewo, Mokre, Lisie Kąty w ramach projektu „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – I etap. Dofinansowanie stanowi 65 % kosztów kwalifikowanych, gdzie całkowity koszt projektu wynosi 9.540.972,61 zł. Projekt został złożony w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego , Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.

Zakończono przebudowę drogi w Mokrem

grudziadz.ug.pl/ włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

W środę 13 października zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokre. Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzięki temu udało się przebudować drogę o łącznej długości ok. 2,5 km. Dodatkowo na terenie zabudowanym wybudowane zostały chodniki, przejścia dla pieszych, bariery ochronne, progi zwalniające oraz kanalizacja deszczowa.

XLII Sesja Rady Gminy w Grudziądzu

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

alt28 września 2010 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym "Delfin" w Białym Borze odbędzie się XLII Sesja rady Gminy w Grudziądzu. Proponowany porządek obrad: