joomla templates top joomla templates template joomla

Szkolenie nt. Dopłaty obszarowe za 2010 rok - wypełnianie wniosków

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oddział w Przysieku - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu organizuje szkolenie nt. Dopłaty obszarowe za 2010 rok – wypełnianie wniosków.

Szkolenie nt. Wyroby azbestowe i ich usuwanie

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oddział w Przysieku - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu organizuje szkolenie nt. Wyroby azbestowe i ich usuwanie. Szkolenie zostanie zorganizowane w Sali 214 Urzędu Gminy w Grudziądzu w dniu 10 marca 2010 roku o godz. 10:00.

Wójt Gminy Grudziądz ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXI/196/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 22 września 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”.

Masz nową szansę aby zdobyć nowe kwalifikacje

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” otrzymało dotację w ramach organizowanego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5.

Zakończono cykl kursu florystycznego

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Zakończono cykl szkolenia pn: „Kwitnący interes – Kurs florystyczny”  na obszarze Lokalnej Grupy Działania „ Vistula -Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Przeszkolonych zostało 40 osób z terenu LGD. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Priorytetu IX.

LGD Vistula z milionami dla wsi

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

alt30 czerwca Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego przyjął uchwałę, w ramach której dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2015. Każda organizacja otrzyma na ten cele stosowne środki. LGD Vistula ponad 3 mln zł.

Konkurs na wykonanie Pisanki Wielkanocnej

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” ogłasza konkurs na wykonanie Pisanki Wielkanocnej. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pisanki wielkanocnej (wydmuszki) dowolną techniką, z wykorzystaniem dowolnych surowców i materiałów...

Urząd Marszałkowski Zaprasza

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje dnia 11 grudnia 2009r. o godz.9.30 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym  U M K w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 22 seminarium „Źródła i zasady finansowania projektów aktywizujących społeczność Lokalną”.

II szkolenie w ramach projektu „Wiedząc więcej- można więcej”

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

W ramach projektu „Wiedząc więcej – można więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” wspólnie z Partnerem – Powiat Chełmno w ramach Priorytetu IX.

Będziemy remontować świetlice w Sosnówce i Skarszewach

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

W dniu 11 września nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Gminy Grudziądz pod nazwą „ Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej”.

"Kwitnący interes - kurs florystyczny" - Nabór Zakończony

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Projekt „Kwitnący interes – Kurs florystyczny” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lokalna Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach Priorytetu IX.

"Kwitnący interes - kurs florystyczny"

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” otrzymało dotację w ramach organizowanego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5.