joomla templates top joomla templates template joomla

LGD Vistula z milionami dla wsi

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

alt30 czerwca Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego przyjął uchwałę, w ramach której dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2015. Każda organizacja otrzyma na ten cele stosowne środki. LGD Vistula ponad 3 mln zł.

"Kwitnący interes - kurs florystyczny"

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” otrzymało dotację w ramach organizowanego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5.

LGD na szkalnym ekranie

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

26 maja teren LGD z kamerą odwiedziła Telewizja Bydgoszcz. Ekipa pod kierownictwem Pani Redaktor Marty Kokocińskiej nagrywała wywiady do Programu „Liderzy”. W scenerii czereśniowego sadu o przedsiębiorczości opowiadali Pani Ewa Stodolak z Kałdusa, Zofia Panasiuk – Prezes WSHP Stolno  oraz Pan Henryk Krzywdziński – Gospodarstwo Agroturystyczne „Czereśniowy Sad”.

LGD Vistula - zakończono nabór na szkolenia z zakresu stylizacji paznokci oraz zabiegów kosmetycznych

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Projekt „LGD Vistula –Terra Culmensis uczy nowych zawodów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lokalna Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1. „ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szansa dla aktywnych

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Centrum Rozwoju Progres i Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców realizują projekt, w ramach którego wsparcie otrzymają osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą. Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być mieszkańcy terenów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Świadczenia zdrowotne z zakresu balneologii

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Wójt Gminy Grudziądz informuje, że w dniu 10 czerwca 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Grudziądz a Geotermią Marusza spółka z o.o. na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu balneologii wskazanych w załączniku Nr 1 do umowy dla mieszkańców gminy Grudziądz.

Owoce, warzywa i soki są na 5

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Trwają zapisy  do tegorocznej, ogólnopolskiej edycji konkursu: „Owoce, warzywa i soki są na 5!”. Jego celem jest uświadomienie dzieciom w wieku szkolnym oraz ich opiekunom korzyści płynących z częstego spożywania owoców, warzyw i soków. Organizatorami konkursu są Instytut Żywności i Żywienia oraz firma Tymbark. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Zdrowia.

LGD Vistula rozpoczyna nabór na szkolenia z zakresu stylizacji paznokci oraz zabiegów kosmetycznych

grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Projekt „LGD Vistula –Terra Culmensis uczy nowych zawodów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lokalna Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1. „ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Jan Tesmer ; grudziadz.ug.gov.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XX/126/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009 rok.