joomla templates top joomla templates template joomla

Urzędnicy Gminy Grudziądz sprawdzą co spalają mieszkańcy w piecach. Utrudnianie kontroli może skutkować karą pozbawienia wolności do lat 3

info: Policja, Grudziądz; fot: Archiwum włącz . Opublikowano w Grudziądz gminne

Kontrola pieców i kotłów domowych w zakresie spalania odpadów to główny cel wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Porozumienie w tej sprawie podpisali Komendant Miejski Policji w Grudziądzu i Wójt Gminy Grudziądz. Już wkrótce pracownicy Urzędu Gminy w asyście policjantów będą sprawdzać, czy mieszkańcy gminy Grudziądz nie spalają odpadów.
 
 
W dniu 10 stycznia 2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Grudziądz a Komendą Miejską Policji w Grudziądzu w sprawie kontroli pieców i kotłów domowych. Odpowiednio przeszkoleni i upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w asyście dzielnicowych z rewiru III komendy w Grudziądzu będą sprawdzać, czy mieszkańcy w swoich gospodarstwach nie spalają odpadów komunalnych. Inicjatywa ma na celu wyeliminowanie takich zachowań, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza.
 
 
W Urzędzie Gminy Grudziądz odbyło się pierwsze spotkanie robocze w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przedsięwzięcia. W naradzie uczestniczyli dzielnicowi z rewiru III i pracownicy Urzędu Gminy. Już wkrótce mieszkańcy gminy mogą spodziewać się kontroli.
 
Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach, kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Za spalanie odpadów grozi grzywna, a nawet kara aresztu. Sprawca może otrzymać mandat do 500 zł, a w przypadku rażących naruszeń sprawę można skierować do sądu.
 
Kontrolujący wykonując kontrolę jest uprawniony między innymi do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren. Uniemożliwienie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli uprawnionym organom podlega odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 225 § 1 kodeksu karnego sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.