joomla templates top joomla templates template joomla

Policjanci wystawili w ostatnim kwartale 13 tys. mandatów, straż miejska 12 tys. Ale ogólnie w Grudziądzu jest coraz bezpieczniej?

info: Urząd Miasta, Grudziądz; fot/video: Agencja/eReporter24.pl.

 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski spotkał się dziś, tj. 11 października z Komendantem Policji Dariuszem Knoffem, Straży Miejskiej Janem Przeczewskim,  zastępcą Komendanta Straży Pożarnej Dariuszem Sengerskim oraz Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Rafałem Cywińskim, by podsumować działania służ mundurowych w ciągu III kwartałów 2017 r.
 
- Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego współpracują ze sobą na bieżąco, codziennie, co bardzo cenię, tym bardziej, że ich praca przekłada się na poziom bezpieczeństwa w naszym mieście.
 
 
 
Z kolei spotkania z Komendantami i Naczelnikiem organizowane przeze mnie co kwartał są doskonałą okazją, by wymienić się spostrzeżeniami i ukierunkować działania na obszary, które wymagają większego zainteresowania i zaangażowania - mówi prezydent Robert Malinowski.

POLICJA
 
- ujawniono 157 przestępstw z art. 178a KK - kierowanie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w analogicznym okresie 2016 było ich - 171,
 
- ujawniono 63 wykroczenia z art. 87 KW - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (88 w analogicznym okresie 2016 r.),
 
- policjanci wystawili łącznie 13 083 mandatów, w ciągu 9 miesięcy 2016 r. - 10 885,
 
- wylegitymowano 63 855 osób (57 859 w analogicznym okresie 2016 r.),
 
- funkcjonariusze interweniują średnio 45,1 razy dziennie,
 
- 1295 osób przewieziono do Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym,
 
- policjanci przeprowadzili 248 wspólnych służb ze Strażą Miejską i 176 m.in. ze Strażą Rybacką, WOPR, Strażą Leśną, SOK i Żandarmerią Wojskową,
 
- odnotowano 25 wypadków drogowych na terenie miasta, w których 3 osoby zginęły, a 25 zostało rannych, w pierwszych 9 miesiącach 2016 r. było 29 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 30 zostało rannych,
 
- odnotowano 910 kolizji drogowych, w 2016 r. - 954.
 
 
 
STRAŻ MIEJSKA
 
- strażnicy przeprowadzili 2233 patrole,
 
- ogółem przeprowadzono 15632 interwencje, w tym własnych 7092, zgłoszonych od mieszkańców 7487 oraz z monitoringu miejskiego 1211 - w analizowanym okresie nastąpił kolejny spadek interwencji - ogółem o 2381, w tym własnych o 1834, zgłoszonych o 930. Nastąpił natomiast wzrost interwencji zgłoszonych z monitoringu o 429. Największy spadek zanotowano w interwencjach dotyczących spożywania alkoholu w miejscu zabronionym (811) oraz dotyczących niewywiązywania się z obowiązku utrzymania czystości na i wokół posesji (737). Wzrosła ilość interwencji dotyczących złego parkowania, niestosowania się do znaków drogowych (346),
 
- w wyniku podjętych interwencji ujawniono 12172 wykroczeń tj. o 2314 mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Podobnie, tak jak przy interwencjach, największy spadek dotyczy spożywania alkoholu w miejscu zabronionym (1284) oraz nieutrzymania porządku na i wokół posesji (1015).  Wzrosła natomiast ilość stwierdzonych wykroczeń związanych z niestosowaniem się do znaków drogowych (492),
 
- funkcjonariusze zabezpieczyli 118 imprez,
 
- usunięto z drogi 16 pojazdów: 6 poprzez odholowanie oraz 10 wydając ich właścicielom polecenia usunięcia w związku z niespełnieniem przez nich warunków technicznych,
 
- podjęto 848 interwencji z zakresu ochrony środowiska. Skontrolowano 374 nieruchomości, z czego:
 
121 pod kątem zawarcia umów, złożenia deklaracji, posiadania pojemników na odpady stałe, gospodarowania nieczystościami płynnymi (stwierdzono 45 nieprawidłowości, wydano polecenia ich usunięcia, w 1 przypadku skierowano wniosek o ukaranie do sądu za brak zbiornika na nieczystości płynne),
98 pod kątem spalania odpadów (stwierdzono 11 przypadków spalania odpadów, wszystkie osoby ukarano mandatami karnymi),
54 pod kątem zaniedbanych zwierząt domowych (w 5 sprawach poproszono o pomoc inspektorów fundacji „Siedem Życzeń”),
13 pod kątem nielegalnej wycinki drzew, niszczenia zieleni i miejsc lęgowych ptaków,
pozostałe 88 kontroli dotyczyło m.in. nielegalnej rozbiórki sprzętu RTV i AGD, demontażu pojazdów, braku nadzoru nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi,
usunięto 67 „dzikich” wysypisk śmieci, z czego: 44 w ramach akcji „Czysty Grudziądz” i 23 przez wydanie poleceń właścicielom zaśmieconych terenów, nieruchomości,
 
- w systemie miejskiego monitoringu wizyjnego zainstalowanych jest 499 kamer, w tym: 269 miejskich oraz 230 innych administratorów,
 
- strażnicy rozpoczęli kontrolę palenisk domowych pod kątem ujawnienia i eliminowania spalania substancji niebezpiecznych (śmieci),
 
- trwa kontrola sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem spełnienia wymogów ustawowych dotyczących zakresu sprzedaży nieletnim oraz umieszczania informacji o zakazie sprzedaży osobom nieletnim, a także nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne (szamba) na terenie os. Owczarki,
 
- w terminie 16 października-1 listopada, jak co roku, Straż Miejska organizuje akcję pod kryptonimem „hiena” dotyczącą zwiększenia ochrony cmentarzy na terenie miasta.
 
 
 
STRAŻ POŻARNA
 
- w III kwartale 2017 r. odnotowano 76 pożarów na terenie Grudziądza oraz 253 miejscowe zagrożenia i 32 fałszywe alarmy,
 
- w ciągu 9 miesięcy 2017 r. było 247 pożarów na terenie Grudziądza, 567 miejscowych zagrożeń i 95 alarmów fałszywych,
 
- w pierwszych 9 miesiącach 2017 r. odnotowano 909 zdarzeń na terenie miasta Grudziądz w porównaniu do 949 zdarzeń w analogicznym okresie 2016 r. W tym roku odnotowano o 111 mniej pożarów niż w roku wcześniejszym. Spośród 171 pożarów tylko jeden zakwalifikowano jako pożar średni (pożar trawy na nieużytkach),
 
- odnotowano 3 zdarzenia z ofiarami śmiertelnymi ( w 2016 r. - 13 zdarzeń): 2 związane z tlenkiem węgla (Grudziądz ul. Marcinkowaskiego i Mełno) oraz jedno z wypadkiem drogowym (w miejscowości Kłódka). Wszystkie te zdarzenia miały miejsce w pierwszym półroczu br.,
 
- w analizowanym okresie odnotowano rekordowo, bo aż 386 zdarzeń związanych z likwidacją skutków zjawisk atmosferycznych: burz, silnych wiatrów oraz gwałtownych opadów deszczu, z czego 90 na terenie miasta,
 
- ponadto 89 razy strażacy podejmowali interwencje związane z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych,
 
- w minionych miesiącach 2017 r. odnotowano zdecydowany spadek pożarów traw - 77 interwencji (w tym 52 na terenie miasta), w porównaniu z rokiem 2016 - 164 zdarzenia, z czego aż 122 w mieście,
 
- od początku 2017 r. na terenie miasta, jak i powiatu Komenda Miejska PSP w Grudziądzu prowadziła liczne kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w tym: „Czad i ogień. Obudź czujność”, „Stop pożarom traw”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczne wakacje”.
 
 
 
DZIAŁANIA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 
- w III kwartale br. odebrano i przekazano do użytkowania:
 
6 punktów kamerowych u zbiegu ulic Wybickiego-Sikorskiego, Wybickiego-Wąska, Legionów-Pułaskiego, Sikorskiego-Wybickiego (2 szt. kamer obrotowych i 19 szt. kamer stałopozycyjnych),
1 punkt kamerowy przy ul. Libelta 8 (1 szt. kamera obrotowa, 2 szt. kamer stałych),
12 punktów kamerowych w ramach monitoringu stadionu „Olimpia Grudziądz” (1 szt. kamera obrotowa, 31 szt. kamer stałych z mikrofonem),
2 punkty kamerowe na skrzyżowaniu ulic Fortecznej 9 - Kościuszki 48, Legionów 33 - Kilińskiego 1 (2 szt. kamer obrotowych, 6 szt. kamer stałych),
8 punktów kamerowych w ramach monitoringu Szkoły Podstawowej nr 9 przy          ul. Fortecznej (1 szt. kamera obrotowa, 16 szt. kamer stałych),
- patrol minerski 8-krotnie podejmował materiały niebezpieczne m.in. z ul. Konarskiego - Las Rudnicki, Miłoleśna,
 
- przygotowanie decyzji zezwalających na organizację imprez masowych: Olimpia Grudziądz S.A. - piłka nożna I Liga runda jesień 2017, Grudziądzkie Disco Granie, MKS - I Liga piłka ręczna, Lato na Maxxxa, Pomorska Gala Światła i Energii i Kabaret Neo-Nówka,
 
- przeprowadzono ćwiczenia kierowniczo-sztabowe z ewakuacją w 3 zakładach pracy,
 
- zabezpieczenie i pomoc w ewakuacji w związku z możliwością zawalenia się kamienicy przy ul. Kościelnej 31.
 
 
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież