joomla templates top joomla templates template joomla

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie deszczówki. Dotyczyło ono rzekomego nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby zajmujące się sprawami majątkowymi MWiO

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz kryminalne

 
Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu umorzyła śledztwo prowadzone w skutek zawiadomienia złożonego przez radnego Andrzeja Wiśniewskiego. Prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa tam gdzie dostrzegał je radny Prawa i Sprawiedliwości.

Na początku 2020 roku Radny Rady Miejskiej Grudziądza Andrzej Wiśniewski złożył zawiadomienie o popełnieniu dwóch przestępstw:
 
– rzekomego nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia ciążących obowiązków, w okresie od listopada do grudnia 2019r, przez osoby uprawnione do zajmowania się sprawami majątkowymi Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. przy zakupie od gminy – miasta Grudziądz infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
 
– rzekomego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez radnych Rady Miejskiej Grudziądza i Prezydenta Grudziądza polegających na wyrażeniu zgody na zbycie przez gminę miasto Grudzią infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych na rzecz spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
 

W wyniku braku jakichkolwiek znamion czynu zabronionego, 7 stycznia 2021 roku grudziądzka Prokuratura Rejonowa umorzyła śledztwa.
Warto przypomnieć, że podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży przez miasto na rzecz MWiO infrastruktury do odprowadzania wód deszczowych i roztopowych.
 
Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski wielokrotnie podkreślał, że zarządzanie mieniem komunalnym jest podstawowym obowiązkiem Prezydenta i dotyczy także zadań własnych gminy miasta Grudziądz, które realizowane są za pośrednictwem powołanych przez miasto spółek komunalnych.
 
Nadrzędnym celem działalności Prezydenta i Rady Miejskiej jest dobro wszystkich mieszkańców Grudziądza, a nie oderwane od wspólnoty samorządowej partykularne interesy poszczególnych osób. Zadaniem zarządów spółek komunalnych jest należyta troska o realizowanie strategii właściciela, czyli gminy miasta Grudziądz, np. poprzez wzajemną współpracę, jednolitą komunikację oraz długofalowe planowanie rozwoju, w oparciu o uchwały podejmowane przez Radę Miejską Grudziądza.