joomla templates top joomla templates template joomla

Rozpoczął się sezon grzewczy. Eko patrol będzie wyszukiwał zatruwających środowisko. Należy pamiętać aby nie palić odpadami, w tym płytami wiórowymi i lakierowanymi, zużytymi meblami

info: Straż Miejska włącz . Opublikowano w Grudziądz kryminalne

Za oknem robi się chłodniej, w związku z czym zachodzi konieczność ogrzewania naszych gospodarstw domowych. W pierwszych dniach sezonu grzewczego apelujemy o to, by nie palić śmieciami.
 
 
W trakcie spalania odpadów do powietrza emitowane są niebezpieczne substancje, które mają szkodliwy wpływ na nasz organizm i pociągają za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne. Do substancji tych zalicza się między innymi dioksyny, styren, cyjanowodór. Z kolei podczas spalania paliw stałych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia w postaci pyłów zawieszonych, metali ciężkich czy substancji rakotwórczych.
 
 
Dlatego tak ważne jest to, czym palimy. Dozwolonymi materiałami są: węgiel kamienny, ekogroszek, brykiet drzewny, pellet lub suche, nieimpregnowane drewno. Z kolei niedozwolone jest spalanie takich materiałów jak: panele, płyty wiórowe, podkłady kolejowe, kolorowy papier, tworzywa sztuczne, odzież, wszelkiego rodzaju ogumienie, styropian oraz odpady komunalne i wielkogabarytowe.
 
Gdy w atmosferze znajduje się duża ilość zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne sprzyjają ich koncentracji, mamy do czynienia ze zjawiskiem smogu. Jego wpływ na zdrowie jest bardzo niekorzystny. Występuje większe ryzyko wystąpienia raka (zwłaszcza płuc), zawału serca, udaru mózgu, podnosi się ciśnienie krwi, naczynia krwionośne oraz drogi oddechowe ulegają zwężeniu, natomiast u dzieci dodatkowo mogą występować zaburzenia rozwoju.
 
Stąd też Straż Miejska w Grudziądzu prowadzi szereg akcji profilaktycznych, ale również w sezonie grzewczym wzmożone kontrole palenisk. W poprzednim sezonie, który obejmował okres od początku października do końca marca, Patrol Ekologiczny przeprowadził 325 interwencji pod kątem termicznego przekształcania odpadów. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 29 wykroczeń, z czego aż 21 spraw zakończyło się nałożeniem mandatu karnego, a w jednej konieczne było sporządzenie wniosku do sądu o ukaranie. Dodajmy, że funkcjonariusz Straży Miejskiej może nałożyć mandat karny w kwocie do 500 złotych.
 
 
 
Sprawcy wykroczeń najczęściej spalali odpady w postaci płyt wiórowych i lakierowanych, zużytych mebli.
 
Mimo że sezon grzewczy rozpoczął się w październiku, to już w trzecim kwartale tego roku (lipiec – wrzesień) strażnicy zanotowali 22 interwencje pod kątem spalania odpadów.
 
Warto też dodać, że funkcjonariusze Eko Patrolu grudziądzkiej Straży Miejskiej wzięli udział w certyfikowanym szkoleniu „Nie dla smogu”. Konferencja odbyła się w Poznaniu w ramach realizacji zadania publicznego Ochrona i Promocja Czystego Powietrza. Wiedza i umiejętności tam zdobyte przydadzą się podczas prowadzonych kontroli.