joomla templates top joomla templates template joomla

Świadkowi wskazali mężczyznę, który wrzucił gruz do pojemników na odpady zmieszane przy Rapackiego w Grudziądzu. Domniemany sprawca się nie przyznał, sprawą zajmnie się Sąd

info: Straż Miejska/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz kryminalne

 
Strażnicy Sekcji d.s. Ekologii otrzymali zgłoszenie od mieszkańca jednego z nowo powstałych bloków przy ul. Rapackiego, które dotyczyło podrzucenia gruzu do pojemnika na odpady zmieszane.
 
Na podstawie uzyskanych informacji strażnicy dotarli do mężczyzny, który miał być widziany jak dokonuje w/w wykroczenia. Wobec wskazanego sprawcy podjęto czynności służbowe. W związku z faktem, iż mężczyzna nie przyznał się do popełnionego wykroczenia oraz nie posiadał żadnej dokumentacji świadczącej o przekazywaniu odpadów do utylizacji poinformowano go o skierowaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Grudziądzu.
 
 
Straż Miejska przypomina o obowiązku prawidłowego postępowania z odpadami.
 
Właściciele nieruchomości na podstawie zapisów uchwały Rady Miejskiej Grudziądza o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy – miasta Grudziądza zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych i gromadzenia ich w wyznaczonych punktach. Odpady wielkogabarytowe lub budowlane powinny zostać przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
 
Odnośnie prowadzonych prac remontowych firmy budowlane lub właściciele nieruchomości powinni pozbywać się powstałych odpadów budowlanych poprzez systematyczne oddawanie ich do PSZOK lub zamówienie odpowiedniego kontenera od firmy przewozowej, która jednocześnie wykonuje przy tym usługę wywozu nagromadzonych
w kontenerze odpadów.
 
Nowe bardziej rygorystyczne przepisy w sprawie odpadów budowlanych.
 
W nawiązaniu do powyższej sprawy warto wspomnieć, że od początku 2021 r zostaną zaostrzone przepisy dotyczące odpadów budowlanych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje uregulować zbiórkę odpadów budowlanych i z rozbiórki. Obowiązkowo będą musiały być segregowane. Dotyczy to także drobnych prac remontowych. Za niedopełnienie tego obowiązku ustawodawca przewiduje wprowadzenie grzywny, a nawet kary aresztu.

W zapisach ustawy o odpadach stworzony zostanie odrębny rozdział dotyczący pozbywania się i segregacji odpadów budowlanych. Wynika z niego, że selektywna zbiórka i odbiór tego rodzaju odpadów obejmuje co najmniej: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie).