joomla templates top joomla templates template joomla

Aresztowania w Komendzie Policji w Grudziądzu. Szef kryminalnych w areszcie zatrzymany na dwa miesiące. Jest podejrzany o nielegalne posiadanie amunicji i narkotyków

Agencja/eReporter24; fot: Policja włącz . Opublikowano w Grudziądz kryminalne

Aresztowano naczelnika wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Decyzją sądu spędzi dwa najbliższe miesiące w areszcie. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, która prowadzi śledztwo zarzuca mu nielegalne posiadanie amunicji i narkotyków.

We wtorek 22 października doszło do zatrzymania naczelnika Wydziału Kryminalnego w Grudziądzu przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, która prowadzi postepowanie w sprawie policjanta z Grudziądza. Trwa obecnie procedura wydalenia funkcjonariusza ze służby, który znajduje się obecnie w areszcie za zgodą sądu. Sprawą zajmował się wydział Biura Spraw Wewnętrznych

Naczelnik z Grudziądza usłyszał już zarzuty, są to:

-  art. 231 p. 1 czyli nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego, za co grozi do 3 lat więzienia - "Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3";

-  art. 266 p. 2 czyli ujawnienia lub wykorzystania informacji uzyskanej w związku z wykonywaną funkcją lub czynnościami służbowymi, za co grozi do 3 lat więzienia - "Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze - pozbawienia wolności do lat 3";

 

-  art. 263 p., czyli posiadania bez zezwolenia broni palnej lub amunicji, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia - "Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8";

- art. 62 p. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za co grozi kara do 3 lat więzienia - "Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3";

Obecnie trwa procedura zwolnienia funkcjonariusza ze służby, który pracował w policji od 17 lat, a naczelnikiem grudziądzkich kryminalnych był od 2017 r.