joomla templates top joomla templates template joomla

W Grudziądzu w zeszłym roku odnotowano 2519 oszustw, którymi bardzo często padają seniorzy. W 33 przypadkach wszczęto procedurę "niebieskiej karty" dotyczącą osoby w wieku 60+

info: Policja, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz kryminalne

W poniedziałek w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu odbyło się posiedzenie „Grudziądzkiej Rady Seniorów”. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli też policjanci podsumowano efekty programu pod nazwą „Bezpieczny Senior”. To program profilaktyczny realizowany przez grudziądzkich policjantów z Zespółu ds. Profilaktyki Społecznej i Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu mający na celu uchronienie seniorów przed wszelkimi zagrożeniami.
 
 
W Urzędzie Miejskim w Grudziądzu odbyło się posiedzenie "Grudziądzkiej Rady Seniorów". Jednym z punktów obrad było podsumowanie programu profilaktycznego "Bezpieczny Senior" realizowanego przez Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu i Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Głównym celem programu była ochrona seniorów przed zagrożeniami związanymi ze współczesnymi metodami działania oszustów („na wnuczka”, „na policjanta”, „na legendę”, wyłudzenia mieszkań itp.) oraz związanymi z przemocą w rodzinie.
 
 
W realizacji programu brali udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Grudziądzu, którzy przeprowadzili cykl zajęć informacyjno-edukacyjnych na temat jak nie stać się ofiarą oszustwa oraz na temat przemocy w rodzinie i procedury „Niebieskiej Karty”. Mundurowi przekazali też informacje o zagrożeniach jakie seniorzy mogą napotykać w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy. W spotkaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, którzy w wybranych dzielnicach miasta przeprowadzili wykłady w ramach kampanii „Czad i ogień – obudź czujność”. Pracownicy z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu przygotowali harmonogram i prowadzili obsługę spotkań, oraz dokonali zakupu i dystrybucji materiałów informacyjnych.  Łącznie przeprowadzono 18 spotkań, w których uczestniczyło prawie 500 osób. „Grudziądzka Rada Seniorów” była partnerem programu. Członkowie rady entuzjastycznie przyjęli przedstawione przez policjantów dane statystyczne.
 
W 2018 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu odnotowano 2519 przestępstw popełnianych w kategorii oszustwo, w tym zaledwie 2 przypadki dotyczyły oszustwa na tzw. „legendę” (w 2017 roku było to 2158 przestępstw, w tym 5 oszustw na tzw. „legendę”). Zespół Interdyscyplinarny w Grudziądzu zarejestrował w 2018 roku 183 procedury „Niebieskie karty”, w tym 33 przypadki dotyczyły osoby w wieku 60+, jako osoby doświadczającej przemocy w rodzinie, co stanowiło 18,03% ogółu (w 2017 roku odsetek ten wynosił 50%).
 
Policjanci wyrazili chęć kontynuowania programu w 2019 roku. Obecnie trwają ustalenia dotyczące nowej edycji programu wzbogaconego między innymi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.