joomla templates top joomla templates template joomla

Zwolnij przed przejściem dla pieszych, szczególnie w okolicy szkół. Tam może przechodzić przez jezdnię również Twoje dziecko

info: Policja, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz kryminalne

Początek roku szkolnego to kolejne już cykliczne działania policji pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze w tym początkowym okresie nauki częściej niż zwykle pojawiają się przy szkołach, by nadzorować wzmożony ruch pojazdów i pieszych. Obecność policjantów w rejonie placówek oświatowych z pewnością korzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Najważniejszym jest jednak, aby uczestnicy ruchu zawsze przestrzegali obowiązujących przepisów.
 
 
Widok policyjnego patrolu sprawia, że staramy się przestrzegać obowiązujących przepisów. Zdarza się jednak, że funkcjonariusze muszą interweniować wobec osób lekceważących prawo lub z powodu jego nieznajomości. Mundurowi apelują nie tylko do uczniów, ale także do dorosłych o rozsądne i zgodne z obowiązującymi przepisami zachowania na drodze. Zwiększoną uwagę powinniśmy zachować w szczególności w rejonie oznaczonych przejść dla pieszych.
 
 
Policjanci przypominają kilka podstawowych zasad i przepisów dotyczących zachowania pieszych i kierujących wobec pieszych.
 
Pieszy przechodząc przez jezdnię obowiązany jest zachować szczególną ostrożność.
 
Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem, zabrania się jednak wchodzenia na nie bezpośrednio przed jadący pojazd. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. W tej sytuacji pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
 
 
Zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię:
 
- bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
- spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
 
- przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
 
- zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
 
- przebiegania przez jezdnię,
 
- chodzenia po torowisku,
 
- wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,
 
- przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
 
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Skręcając w drogę poprzeczną, jesteśmy także obowiązani ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdżamy.
 
 
Zabrania się kierującemu pojazdem:
 
- wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
- omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
- jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
 
Ważne:
 
- dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych,
 
- pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie.