joomla templates top joomla templates template joomla

Trwa nabór wniosków o stypendium Prezydenta Grudziądza w dziedzinie kultury i sztuki. Do podziału jest 20 tys. zł. Pieniadze można pozyskać też od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

info: UM/Grudziądz; fot: pixabay.com włącz . Opublikowano w Grudziądz kulturalne

 
Prezydent Grudziądza ogłasza nabór wniosków o stypendium miasta Grudziądza w dziedzinie kultury i sztuki przeznaczone na realizację projektów artystycznych, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki oraz edukację artystyczną.
 
Do 30 listopada składać można wnioski o przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki na I półrocze oraz na cały 2021 rok. Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy-miasta Grudziądza (również uczniowie i studenci). Pula środków na stypendia przeznaczona do podziału w 2021 r. wynosi 20.000 zł 
 
 
Szczegółowe warunki, tryb przyznawania oraz wnioski o stypendium zostały określone w Uchwale Nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z 22 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki. Uchwała znajduje się tu:  http://bip.grudziadz.pl/strony/6007.dhtml 
Formularz wniosku dostępny jest na
 
https://grudziadz.pl/uploads/files/stypendia_artystyczne_wniosek.pdf
 
Dokumenty należy składać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38/40 do dnia 30 listopada 2020 r. 
 
Stypendia artystyczne Marszałka
 
Rozpoczął się również nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, które będą realizowane w 2021 r. Wsparcie uzyskać mogą osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nabór wniosków trwa od 15 listopada do 15 grudnia 2020 r. Podobnie jak grudziądzkie, stypendium Marszałka może mieć charakter roczny (styczeń-grudzień) lub półroczny (styczeń-czerwiec).
 
Zainteresowanych odsyłamy na:
 
https://umwkp.rbip.mojregion.info/category/kultura-i-dziedzictwo-narodowe-stypendia-artystyczne-zasady-i-tryb-przyznawania-stypendiow/
 
Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.