joomla templates top joomla templates template joomla

„Aktywny samorząd”

powiatgrudziadzki.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz powiatowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Powiatu Grudziądzkiego mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” - Moduł I i Moduł II. 

W ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do: - oprzyrządowania do posiadanego samochodu, prawa jazdy kat. B, sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym, zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. W zależności od przedmiotu dofinansowania wymagany jest udział własny od 10 do 25 %.

Termin składania wniosków w ramach Modułu I w trybie ciągłym tylko do do 30 sierpnia 2014r. Uwaga: termin ten uległ skróceniu ( na podstawie Uchwały nr 5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „ Aktywny samorząd).

W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi mogą ubiegać się o dofinansowanie do: -kosztów kształcenia, opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Termin naboru wniosków w ramach Modułu II – od 1 września 2014r. do 30 września 2014r. Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz pokój nr 2 i 18. Druki wniosków oraz szczegółowe informacje na temat programu dostępne w siedzibie PCPR ul. Małomłyńska 1, pokój nr 2 oraz na stronie: www.pcprgrudziadz.pl. Kontakt telefoniczny: 56 462 29 39. autor: Bożena Grabda