joomla templates top joomla templates template joomla

Egzaminy na mianowanych

powiatgrudziadzki.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz powiatowe

Dziś (19 sierpnia br.) odbyła się sesja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Awans zawodowy nauczycieli w tej formule realizowany jest od 2004 roku. Do Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Grudziądzu wpłynęły 3 wnioski od nauczycieli kontraktowych ze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyli dziś: Joanna Harackiewicz (nauczyciel języka polskiego i zajęć artystycznych), Joanna Filiżanowska (nauczyciel geografii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie) oraz Rafał Glinowiecki (nauczyciel przedmiotów zawodowych). Przed uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele musieli odbyć staż trwający 2 lata i 9 miesięcy oraz zdać egzamin.

Oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły weryfikowała komisja egzaminacyjna w składzie: Kazimierz Tarkowski przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz członkowie: Bernadeta Klonowska dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie, eksperci z listy ustalonej przez MEN: Teresa Chabowska, Brózdowska Elżbieta, Iwona Kamińska, Michał Bruski oraz Robert Głowacki przedstawiciel ZNP. W roli obserwatora wystąpił Sekretarz Powiatu, Sławomir Piernicki.