joomla templates top joomla templates template joomla

Zakończony II etap drogi ...

powiatgrudziadzki.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz powiatowe

Wczoraj (9 października br.) została uroczyście oddana do użytku droga powiatowa nr 1375C Jankowice – Święte – II etap na odcinku o długości 1586 metrów w km 0+600 do 2 + 186. Przedmiotowy zakres prac polegał na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem oraz profilowaniu i utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym, przebudowie zjazdów.

przebudowano przepusty, ustawiono bariery ochronne i znaki drogowe. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o w Świeciu. Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 1,2 mln złotych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi na drodze dokonali: Edmund Korgol - Starosta Grudziądzki, Marek Szczepanowski – Wicestarosta Grudziądzki, Krzysztof Klonowski – Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego, Krzysztof Sułek – Radny Rady Powiatu Grudziądzkiego, Marian Kaczmarek – zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o w Świeciu, Borys Rokicki - kierownik budowy, Agnieszka Zagrodnik - inspektor nadzoru budowlanego i Janusz Różański – kierownik Powiatowego Zarządu dróg. Przypominamy, że pierwszy etap inwestycji w/w drogi został wykonany w roku ubiegłym. Ostatni odcinek przebudowy drogi samorząd powiatu grudziądzkiego planuje wykonać w roku 2016.