joomla templates top joomla templates template joomla

„Dobry Start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną. Wniosek będzie można składać od 1 lipca elektronicznie, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną

info: Urząd Miasta, Grudziądz; info/fot: MEN włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

W związku licznymi zapytaniami o świadczenie „Dobry Start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną Urząd Miasta informuje, że nie można jeszcze pobierać i składać wniosków o jego wypłatę. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lipca.
 
Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 1 czerwca br. Określono w nim główne zasady przyznawania wsparcia. Rodzice będą mogli o nie wystąpić raz w roku na każde uczące się dziecko - do ukończenia przez dziecko 20. roku życia, dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.
 
Z dokumentu wynika, że wniosek będzie można składać od 1 lipca elektronicznie, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Jednak do tej pory nie określono wzoru dokumentu. Świadczenie „Dobry Start” będzie przysługiwało bez względu na osiągane przez rodziców dochody.
 
 
Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
 
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 
Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie “Dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
 
„Dobry start” w liczbach
 
Wyprawka trafi do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w ok. 3,4 mln rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.
 
 
Uproszczona procedura
 
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
 
Świadczenie “Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
 
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.