joomla templates top joomla templates template joomla

Od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie świadczenia 300+ „Dobry start” oraz na nowy okres zasiłkowy świadczeń wychowawczych i rodzinnych

info: Urząd Miasta, Grudziądz; fot: MOPR włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Od 1 sierpnia br. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” oraz na nowy okres zasiłkowy świadczeń wychowawczych i rodzinnych można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
 
Dobry start (300+) - ustalenie prawa i wypłata świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa i wypłata świadczenia nastąpi do 30 września. 
 
Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada. Dokumenty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, pod warunkiem, że postępowanie o wydanie orzeczenia toczyło się w okresie składania wniosków. 
Jednocześnie informujemy, że świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
 
- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia, 
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 lat (w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących się).
Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się kontynuującym naukę w:
- szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum,
- szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej,
- szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
- w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz rewalidacyjno-wychowawczym.
 
Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka) oraz uczące się w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych.
 
Program „Rodzina 500+”:
 
- gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za październik następuje do 31 października tego roku,
- gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 1-30 września ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 listopada tego roku,
- gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 1-31 października ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata następuje do 31 grudnia, 
 - gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 1-30 listopada ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 stycznia  następnego roku,
- gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 1 grudnia - 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego.  
 
Świadczenia rodzinne:
 
- gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
- gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z wymaganymi dokumentami w terminie 1 września - 31 października ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia, 
- gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 1 listopada - 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.  
 
Przypominamy, że cały czas można składać wnioski o przyznanie świadczeń 300+, 500+ i świadczeń rodzinnych drogą elektroniczną m.in. przez stronę Ministerstwa Rodziny, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl, a w przypadku świadczeń wychowawczych i świadczenia „Dobry start” także poprzez bankowość elektroniczną. 
 
Dokumenty należy dostarczyć do siedziby MOPR, ul. Waryńskiego 34 A, pok. 3/4 (parter), poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 7.30-15.30, a we wtorki w godz. 7.30-17.00.