joomla templates top joomla templates template joomla

W Grudziądzu złożono 6527 wniosków o 300+, do końca sierpnia. W Grudziądzu jest 8339 dzieci uprawnionych do otrzymania tego świadczenia

info: Urząd Miasta, Grudziądz; fot: MRPiPS włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Do końca sierpnia br. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wpłynęło 6843 wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start”. W Grudziądzu jest 8339 dzieci uprawnionych do otrzymania „300+”.
 
Do tej pory MOPR rozpatrzył 6527 wniosków. Dokumenty przyjmowane będą do 30 listopada. Złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w okresie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, pod warunkiem, że postępowanie o wydanie orzeczenia toczyło się w okresie składania wniosków. 
Przypominamy, świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
 
- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia, 
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 lat (w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących się).
Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się kontynuującym naukę w:
- szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum,
- szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej,
- szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
- w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz rewalidacyjno-wychowawczym.
 
Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego  przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka) oraz uczące się w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych.