joomla templates top joomla templates template joomla

Autor kilku publikacji popularno-naukowych z filatelistyki, ale głównie koordynator wdrażania programów operacyjnych, Aleksander Klak został Gospodarzem Starówki

info: Urząd Miasta, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Aleksander Klak pełnić będzie funkcję Gospodarza Starówki o czym poinformował Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski 26 marca podczas konferencji prasowej.
 
 
- Jestem przekonany, że grudziądzka starówka może być piękniejsza, bardziej atrakcyjna i może przyciągać nie tylko mieszkańców, ale także turystów. Aby tak się stało, musimy włożyć sporo pracy i wysiłku, a bez osoby, która codziennie będzie nadzorować poszczególne działania, nie będzie to możliwe. Wierzę, że Aleksander Klak podoła wyzwaniom, które przed nim stoją, a efekty jego pracy będziemy mogli oglądać już niebawem - mówił prezydent Maciej Glamowski.
 
 
Aleksander Klak ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku ochrona dóbr kultury, specjalność - muzealnictwo oraz studia podyplomowe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego na Politechnice Wrocławskiej. Pracował m.in. jako asystent w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz podinspektor w Referacie Upowszechniania Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Monitoringu i Planowania Budżetu oraz Współpracy z Instytucjami Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 
Do chwili obecnej zajmował stanowisko starszego specjalisty w Referacie Wdrażania EFRR w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Ponadto był ekspertem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie „Infrastruktura dziedzictwa kulturowego” i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w dziedzinie „Dziedzictwo kulturowe”. Współpracował także z kilkoma organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji seniorów oraz ochrony zabytków. Jest również autorem kilku publikacji popularno-naukowych m.in. z zakresu filatelistyki.