joomla templates top joomla templates template joomla

Grudziądz poszukuje inwestora na atrakcyjny teren w centrum miasta

Bartłomiej Gajda włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altUrząd Miejski w Grudziądzu wystawił na sprzedaż teren po byłych budynkach Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Nieruchomość o powierzchni 8982 m² przeznaczona jest pod zabudowę handlową o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz zabudowę śródmiejską.

DOTACJE Z UE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altMinisterstwo Środowiska ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Wnioski przyjmowane będą do 16 stycznia 2012 roku.

XIV Sesja sejmiku - ślubowanie nowych radnych

eSerwis włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

W poniedziałek 24 października pod przewodnictwem Ryszarda Bobera odbyła się XIV sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Nowi radni złożyli uroczyste ślubowanie w niniejszej kolejności..

XVI Sesja Rady Miejskiej Grudziądza

Piotr Wasiak włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Zapraszamy na kolejną pełną relację z XVI sesji Rady Miejskiej Grudziądza. Nadzwyczajna sesja dotyczyła zmian w budżecie miejskim, oraz tym samym automatycznie zmian zmieniających Wieloletni Plan Finansowy Grudziądza na lata 2011 - 2031.

XV Sesja Rady Miejskiej Grudziądza

Piotr Wasiak, eSerwis.info włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Pełna relacja z XV Sesji Rady miejskiej Grudziądza. Nasza redakcja postanowiła zrelacjonować pełne posiedzenie Rady Miejskej.
Jeżeli będzie zainteresowanie relacjami będziemy publikować kolejne posiedzenia, tak aby wyborcy mieli pełen wgląd w pracę Rady Miejskiej.

Konkurs Projektu 'Voucher Badawczy'

kpzpip.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altKujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5,4: Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher Badawczy.

Konsultacje społeczne propozycji zapisów Planów Działania na 2012 r

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o kontynuacji konsultacji społecznych dotyczących zapisów Planów Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 rok. Mają one na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w odniesieniu do ich zapisów.

Bezpłatne konsultacje dotyczace Funduszy Europejskich

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altKonsultanci Punktów Informacyjnych nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

XV Sesja Rady Miejskiej Grudziądza

Piotr Wasiak włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Dziś (tj. 28 września) odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej Grudziądza. Podczas pierwszego spotkania po wakacjach Radni większością głosów koalicji PO WG przegłosowali uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 roku.