joomla templates top joomla templates template joomla

Konkursy - nabór

Agnieszka Gwarek/eSerwis.info włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ogłosiła w 2011 roku piąty otwarty nabór wniosków Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Konkursy i partnerstwo

Agnieszka Gwarek/eSerwis.info włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ogłosiła w 2011 roku piąty otwarty nabór wniosków Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Kampania "Energooszczędne biuro" - konkurs "Polskie Trofeum Energetyczne"

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altSzanowni Państwo, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zaprasza do udziału w konkursie "Polskie Trofeum Energetyczne", polegającym na oszczędzaniu energii w budynkach biurowych. Inicjatywa realizowana jest w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej "Energooszczędne biuro" współfinansowanej ze środków NFOŚiGW.

Nabór wniosków dla działania 8.3 PO IG w 2011 r

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altWładza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej PO IG – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Pośredniczącej PO IG – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Szkolenie: Źródła pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altLokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 16 marca br. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UMK w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 22 ( sala 203 ) w godz. 9.45 do 12.45. W trakcie spotkania omówione zostaną zasady związane z założeniem własnej działalności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dofinansowanie przedsiewzięć na OZE

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altWFOŚiGW w Toruniu ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na: budowie, rozbudowie lub modernizacji odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. O dofinansowanie, w formie preferencyjnych pożyczek, mogą ubiegać się: 1. osoby fizyczne, 2. osoby prywatne, 3. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich”, którego celem jest wyłonienie i wsparcie finansowe najlepszych projektów promujących i upowszechniających efekty i korzyści płynące z wykorzystywania środków unijnych. Do wykorzystania przez beneficjentów są 4 mln zł. LINIE TEMATYCZNE W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:

ŚwiętoWojewództwa dla dzieci.

Agnieszka Gwarek/eSerwis.info włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altSzanowni Państwo, Obchodzimy Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pragnąc, aby tegoroczne obchody objęły swoim zasięgiem teren całego województwa, przygotowaliśmy interesującą niespodziankę edukacyjną dla 11-letnich mieszkańców naszego regionu.

Konsultacje dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altKonsultanci Punktów Informacyjnych nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twój pomysł ma szanse na dofinansowanie, możesz skorzystać z konsultacji pracownika Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu.

Dotacje na termomodernizację

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Już na przełomie marca i kwietnia NFOŚiGW uruchomi kolejny nabór wniosków na dofinansowanie termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej. O dotacje w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (fundusz klimatyczny GIS) oraz pożyczki w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych (środki NFOŚiGW) mogą ubiegać się podmioty zarządzające budynkami użyteczności publicznej. Ogłoszenie konkursu przewidziano na marzec/kwiecień br. 1. Tytuł programu: System zielonych inwestycji.

Partnerstwo w projektach - Program dla uczniów szkół zawodowych

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altInstytucja / Organizacja Gimnazjum w Valdemarsvik, Szwecja Program/Inicjatywa: Program Life Long Learing – Leonardo da Vinci – Mobility Poszukiwani partnerzy: Szkoły zawodowe, centra kształcenia o profilu mechanicznym, budowlanym, handlowym Opis projektu: W ramach projektu organizowane będą staże i praktyki zagraniczne dla uczniów szkół zawodwych szwedzki i polskich w wieku 18-19 lat.

Konkurs na oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

1 grudnia 2010 rozpoczęto nabór wniosków aplikacyjnych na konkurs w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Projekty konkursowe muszą być realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez beneficjenta prowadzącego działalność na obszarze terytorialnym objętym realizacją projektu. Projektodawca może złożyć maksymalnie 2 projekty w ramach przedmiotowego konkursu.