joomla templates top joomla templates template joomla

Spotkania informacyjne w ramach działania 5.5 RPO

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altZapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt skierowany jest do: · przedsiębiorców; · Grup przedsiębiorców, grup kooperacyjnych (składających się z przedsiębiorstw); · Instytucji otoczenia biznesu, w tym działających w imieniu grup kooperacyjnych; · Organizacji pozarządowych, w tym Lokalnych Grup Działania.

Konkurs dotyczący działania 5.2.1 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowych.

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altW IV kwartale 2010 roku planowane jest ogłoszenie przez MSWIA konkursu na kolejny Wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dot. działania 5.2.1 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowych. Wkład własny jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 15%, który jest najczęściej wnoszony do projektu w postaci kosztu wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie, co nie stanowi obciążenia finansów urzędu. Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania

Spotkanie przedwyborcze

ruchdlagrudziadza.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altZarząd Ruchu dla Grudziądza pragnie przypomnieć wszystkim kandydatom, że w piątek (12.11.2010) o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne w klubie "Skala". Na spotkanie zaproszeni są: 1) Kandydat na prezydenta Andrzej Wiśniewski, 2) wszyscy kandydaci na radnych, 3) pełny skład sztabu wyborczego, 4) sympatycy Ruchu dla Grudziądza Obecność kandydatów oraz sztabu wyborczego jest obowiązkowa. Wszystkie osoby, które dysponują fakturami wystawionymi na KWW Ruch dla Grudziądza proszone są o ich dostarczenie na spotkanie, w celu dopełnienia wszystkich formalności. Z poważaniem, Zarząd Ruchu dla Grudziądza.

Poseł Tomasz Latos o służbie Zdrowia

pis.grudziadz.com.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altWczoraj w Grudziądzu gościł bydgoski poseł Tomasz Latos, który wspólnie z Marzenną Drab spotkał się z mieszkańcami miasta, aby porozmawiać o służbie zdrowia. Nieoczekiwanie pod koniec spotkania rozmowa zeszła na temat płac pracowników związanych z oświatą. - Praktycznie nigdzie na świecie nie funkcjonuje prywatne lecznictwo zamknięte - mówił Tomasz Latos, odnośnie planowanych reform w służbie zdrowia. - Publiczna służba zdrowia jest nastawiona na działania non-profit, czyli na działanie bez zysku. Zysk może oczywiście się pojawić, jeżeli szpitalem zarządza dobry menadżer, jednak nie to jest celem funkcjonowania tego systemu. Natomiast po proponowanej przez PO zmianie, służba zdrowia miałaby się zmienić w model funkcjonujący pro-profit, czyli dla zysku.

Konkurs na promocję produktów markowych

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altSzanowni Państwo ! Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs, dzięki któremu przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania oraz instytucje otoczenia biznesu będą mogli otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję swoich produktów markowych. Do rozdysponowania jest 7 milionów złotych. Na zrealizowanie działań promocyjnych beneficjenci otrzymają aż 85 procent wartości projektu.

Nowy nabór wniosków do działania. KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarc

Monika włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO jako Instytucja Wdrażająca działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłasza zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej.

Konkurs na plakat

Monika włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na plakat promujący Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Konkurs skierowany jest do uczniów szkól ponadgimnazjalnych (liceów profilowanych, liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy przedstawią propozycje plakatów promujących sieć PI o funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko - Pomorskim i których prace spełnią wymogi załączonego regulaminu.

Łukasz Mizera - sylwetka kandydata.

sld-grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altŁukasz Mizera – Kandydat SLD i Porozumienia Społecznego w Grudziądzu na urząd Prezydenta miasta. Urodzony 20 czerwca 1982 roku w Grudziądzu. Mąż Małgorzaty Malinowskiej – Mizera. Tata dwuletniej Zuzi. W 2006 roku dzięki Państwa zaufaniu wybrany radnym Rady Miejskiej w Grudziądzu. Mgr administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Dodatkowo ukończył wyższe licencjackie studia zawodowe o specjalizacji – administracja publiczna zakończone obroną pracy pt.: Pozycja prawna bezrobotnego.

ARTMIS - Program kontrolujący ruch drogowy

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altCelem projektu jest zbadanie wpływu ruchu ulicznego na środowisko naturalne jak i społeczno-ekonomiczne a także poprawienia go poprzez zaawansowane środki techniczne. Projekt wymaga interdyscyplinarnej współpracy ludzi nauki, techniki, ekonomii, jak również osób, które przy użyciu tego systemu nazwanego ARTMIS będą kontrolowały natężenie ruchu drogowego, nadmierną emisję spalin, poziom hałasu i średnie zużycie paliwa. Samochody stały się głównym źródłem zanieczyszczeń w większości rozwiniętych krajów świata. Ciężki transport najczęściej obserwuje się w dużych miastach w godzinach szczytu.

Informacja w sprawie przyznawania w ramach PROGRAMU TRENER nagród trenerom i instruktorom

kujawsko-pomorskie.pl Czesław Ficner włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altUrząd Marszałkowski wyróżni trenerów i instruktorów, których podopieczni osiągnęli w tym roku sukcesy sportowe na prestiżowych zawodach. Na nagrody finansowe dla szkoleniowców samorząd województwa przeznaczył pół miliona złotych. Stowarzyszenia, kluby sportowe oraz samorządy lokalne mogą składać wnioski o nagrody do 21 października br. W związku z realizacją PROGRAMU TRENER w 2010 roku stowarzyszenia i kluby sportowe oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić z wnioskami o przyznanie szczególnie wyróżniającym się trenerom i instruktorom sportowym nagród.

Wyjątkowo spokojna sesja

UMG : Rzecznik Prezydenta Grudziądza włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Czerwcowa sesja jest tradycyjnie ostatnią przed przerwą wakacyjną. Dzisiejsza przebiegała wyjątkowo spokojnie. W obradach uczestniczyło tylko osiemnaścioro radnych. W porządku obrad znalazło się 16 uchwał oraz dodatkowo aż 3 obszerne prezentacje – oprócz sprawozdania z pracowitego czerwca prezydent uznał bowiem za pożyteczne poinformowanie radnych o przebiegu i stanie przygotowań do kolejnych etapów budowy Trasy Średnicowej oraz o planach modernizacji sieci tramwajowej.