joomla templates top joomla templates template joomla

Konkurs otwarty nr 2/POKL/5.2.1/2010 na dofinansowanie projektów: "Wzmocnienie potencjału administra

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłosiła konkurs na wybór beneficjentów projektów Współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Konkurs otwarty nr 2/POKL/5.2.1/2010 na dofinansowanie projektów: „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”

Konkurs dla uczniów i studentów

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Konkurs skierowany jest do słuchaczy szkół i uczelni zgłębiających tajniki komunikacji i filmu. Poniżej informacje o konkursie. Zdobądź nagrodę dla swej szkoły lub uczelni, realizując filmy promocyjne dla Urzędu Publikacji (Publications Office) Unii Europejskiej. Urząd Publikacji Unii Europejskiej odwołuje się do kreatywności i umiejętności technicznych młodych ludzi studiujących przedmioty takie, jak komunikacja i film w celu stworzenia krótkich, zabawnych i wciągających filmików reklamujących dwa spośród serwisów Urzędu – EU Bookshop i Ted (Elektroniczny Biuletyn Zamówień Publicznych)

Konkursy na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Zarząd województwa ogłosił nabór ofert w otwartych konkursach na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. W puli środków przewidzianych do podziału w projekcie przyszłorocznego budżetu jest ponad 5 milionów złotych. To pieniądze na realizację przedsięwzięć między innymi z zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zarząd województwa ogłosił nabór ofert w 15 otwartych konkursach.

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altZapraszamy na bezpłatne szkolenie „Źródła i możliwości pozyskania Funduszy Europejskich dla osób fizycznych i przedsiębiorców”(1) oraz „Reklama i promocja firmy – narzędzia sukcesu, czy źródło niepotrzebnych kosztów?”(2) Organizatorami szkolenia w Grudziądzu są Lokalny Punkt Informacyjny Przedstawicielstwa U M WK-P Grudziądz(1) oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy w Toruniu.

Nowe metody nauczania matematyki

Monika włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altInstytucja/Organizacja: Władze miasta Kungälv (Szwecja) Program/Inicjatywa: Multilateral Comenius Poszukiwani partnerzy: władze lokalne, szkoły, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe itp. Opis projektu: Wypracowanie metod nauczania matematyki w oparciu o nowoczesne systemy informacyjne (ICT) Władze Kungälv chciałyby rozwinąć metody nauczania matematyki w oparciu o nowe technologie komunikacyjno-informacyjne (ICT) w nauczaniu początkowym. Projekt miałby rozpocząć się od analizy modelu nauczania matematyki i możliwości jego rozwoju.

Konkurs dotyczący działania 5.2.1 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowych.

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altW IV kwartale 2010 roku planowane jest ogłoszenie przez MSWIA konkursu na kolejny Wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dot. działania 5.2.1 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowych. Wkład własny jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 15%, który jest najczęściej wnoszony do projektu w postaci kosztu wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie, co nie stanowi obciążenia finansów urzędu. Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania

Spotkanie przedwyborcze

ruchdlagrudziadza.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altZarząd Ruchu dla Grudziądza pragnie przypomnieć wszystkim kandydatom, że w piątek (12.11.2010) o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne w klubie "Skala". Na spotkanie zaproszeni są: 1) Kandydat na prezydenta Andrzej Wiśniewski, 2) wszyscy kandydaci na radnych, 3) pełny skład sztabu wyborczego, 4) sympatycy Ruchu dla Grudziądza Obecność kandydatów oraz sztabu wyborczego jest obowiązkowa. Wszystkie osoby, które dysponują fakturami wystawionymi na KWW Ruch dla Grudziądza proszone są o ich dostarczenie na spotkanie, w celu dopełnienia wszystkich formalności. Z poważaniem, Zarząd Ruchu dla Grudziądza.

Stypendia marszałka dla artystów, popularyzatorów kultury oraz osób sprawujących pieczę nad zabytkam

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altDo 15 grudnia twórcy artystyczni, popularyzatorzy kultury oraz osoby sprawujący pieczę nad zabytkami mogą składać wnioski o stypendium marszałka. Wsparcie będą mogli przeznaczyć na realizację przedsięwzięć artystycznych lub podjęcie dodatkowej edukacji. - Wsparcie dla twórców z regionu to nagroda za dotychczasowe osiągnięcia, ale przede wszystkim środki umożliwiające realizację nowych projektów. Naszym stypendystą jest między innymi wyróżniony na tegorocznym Konkursie Chopinowskim Paweł Wakarecy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Konkurs na oddolne inicjatywy edukacyjne - cykl spotkań informacyjnych

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje cykl spotkań informacyjnych dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na projekty dotyczące oddolnych inicjatyw edukacyjnych w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów zlokalizowanych na obszarach wiejskich z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego, spotkania zorganizowane zostaną także w Przedstawicielstwach Urzędu w regionie.

Nabór wniosków o wsparcie w przyszłym roku remontów konserwatorskich

Monika włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altDo 15 grudnia trwa nabór wniosków o wsparcie w przyszłym roku remontów konserwatorskich i prac budowlanych w zabytkowych obiektach naszego regionu. To kontynuacja realizowanego od dwóch lat marszałkowskiego Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Do ochrony zabytków w regionie podchodzimy w sposób planowy i systemowy.

Spotkania informacyjne w ramach działania 5.5 RPO

Janusz Kołodziejski włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altZapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt skierowany jest do: · przedsiębiorców; · Grup przedsiębiorców, grup kooperacyjnych (składających się z przedsiębiorstw); · Instytucji otoczenia biznesu, w tym działających w imieniu grup kooperacyjnych; · Organizacji pozarządowych, w tym Lokalnych Grup Działania.

Konkurs na plakat

Monika włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na plakat promujący Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Konkurs skierowany jest do uczniów szkól ponadgimnazjalnych (liceów profilowanych, liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy przedstawią propozycje plakatów promujących sieć PI o funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko - Pomorskim i których prace spełnią wymogi załączonego regulaminu.

Łukasz Mizera - sylwetka kandydata.

sld-grudziadz.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

altŁukasz Mizera – Kandydat SLD i Porozumienia Społecznego w Grudziądzu na urząd Prezydenta miasta. Urodzony 20 czerwca 1982 roku w Grudziądzu. Mąż Małgorzaty Malinowskiej – Mizera. Tata dwuletniej Zuzi. W 2006 roku dzięki Państwa zaufaniu wybrany radnym Rady Miejskiej w Grudziądzu. Mgr administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Dodatkowo ukończył wyższe licencjackie studia zawodowe o specjalizacji – administracja publiczna zakończone obroną pracy pt.: Pozycja prawna bezrobotnego.