joomla templates top joomla templates template joomla

"Skrajnie nieodpowiedzialna polityka poprzednich władz miasta", konieczność pokrycia 49 milionowej straty Szpitala w 2019 roku. Grudziądz przesłał z końcem grudnia projekt budżetu do RIO

info: Urząd Miasta, Grudziądz; fot: Agencja/eReporter2 włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Projekt budżetu Grudziądza na rok 2019 razem z Wieloletnią Prognozą Finansową został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
 
Projekt budżetu miasta to plan dochodów i wydatków samorządu. Z dokumentem można zapoznać się tutaj.
 
- Poprzednie władze Grudziądza zostawiły miasto w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, a projekt budżetu na rok 2019 jest w dużej mierze odzwierciedleniem tego stanu rzeczy. Nie mieliśmy na to dużo czasu, ale udało się wprowadzić do tego dokumentu takie zmiany, które pozwolą na niezakłócone funkcjonowanie miasta oraz realizację najbardziej potrzebnych inwestycji – podkreśla Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza.
 
 
Z powodu skrajnie nieodpowiedzialnej polityki poprzednich władz miasta, do końca marca 2019 roku miasto musi pokryć stratę finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu wynoszącą aż ok. 49 mln zł. Jest to wydatek bieżący miasta. Te pieniądze, gdyby nie konieczność pokrycia straty lecznicy, mogłyby zasilić np. komunikację miejską, edukację i wzrost wynagrodzeń.
 
Przy zachowaniu rygorystycznej polityki wydatkowej i mimo trudnej sytuacji finansowej, planowana jest realizacja inwestycji. Plan zakłada, że wydatki majątkowe wyniosą w sumie ponad 101 mln zł. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Chodzi tutaj m.in. o zakup autobusów hybrydowych, remonty ulic (Rapackiego, Miłoleśna, Zaleśna, Chełmińska), dalszą budowę ścieżek rowerowych, rewitalizację dwóch spichlerzy, termomodernizację kolejnych budynków użyteczności publicznej i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 na os. Owczarki.
 
Plan zakłada, że realizacja inwestycji będzie opierać się m.in. na dochodach pochodzących ze sprzedaży Polskiemu Funduszowi Rozwoju udziałów w jednej ze spółek komunalnych. Chodzi tutaj o kwotę 100 mln zł, z czego 60 mln zł ma zasilić budżet miasta w 2019 roku. Odkup udziałów ma nastąpić w latach 2025-2039. Będzie w nim partycypować miasto.
 
 
W 2019 roku samorząd w dalszym ciągu będzie wspierał finansowo spółki sportowe, a 3 mln zł przeznaczy na realizację zadań w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Sesja budżetowa zaplanowana została na koniec stycznia 2019 roku.
 
- Będzie to rok porządkowania finansów miasta i szpitala. Nie wyobrażam sobie, aby powtórzyła się sytuacja, że samorząd, ograniczając swoje wydatki i potencjał rozwojowy, będzie musiał jeszcze kiedykolwiek pokrywać tak wysoką stratę lecznicy. W tym celu wdrożymy oparty na realnych wyliczeniach plan naprawczy, który wyprowadzi miasto z finansowego kryzysu - uzupełnia Maciej Glamowski. 
 
Projekt budżetu w pigułce:
Dochody bieżące- 532 mln zł
Dochody majątkowe- 113 mln zł
Wydatki bieżące- 529 mln zł
Wydatki majątkowe- 101 mln zł