joomla templates top joomla templates template joomla

Czy obsługa w Urzędzie się poprawi? Naczelnicy staną się dyrektorami, nastąpi redukcja wydziałów, powstanie nowy referat pełniący nadzór finansowy nad szpitalem - to niektóre zmiany

info: Urząd Miasta, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

We wtorek, 18 czerwca podczas konferencji prasowej Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski oraz Sekretarz Miasta Andrzej Cherek przedstawili założenia reorganizacji struktury Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
 
 
Nowy układ struktury UM został określony w  Zarządzeniu Prezydenta Grudziądza z dnia 13 czerwca w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 
 
„Nad nowym układem organizacyjnym Urzędu pracowaliśmy od kilku miesięcy. Udało nam się przygotować strukturę, która, jak sądzę, odpowiada nowym zadaniom i oczekiwaniom mieszkańców.” – mówi Prezydent Maciej Glamowski.
 
 
Reorganizacja przewiduje m.in. redukcję Wydziałów Urzędu, z dotychczasowych 17 do 15. Zgodnie z nowym schematem w ratuszu funkcjonować będzie: 
 
- Wydział Promocji i Wizerunku Miasta;
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
- Wydział Edukacji;
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- Wydział Kultury i Sportu;
- Wydział Komunikacji Miejskiej;
- Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego;
- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- Wydział Środowiska;
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych;
- Wydział Organizacyjno-Administracyjnego;
- Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawień Komunikacyjnych;
- Wydział Finansowego;
- Wydział Funduszy Europejskich;
- Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej.
 
W ramach Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej utworzony zostanie referat pełniący nadzór finansowy nad szpitalem.
 
 
„Do tej pory nie było w strukturach miasta komórki, która nadzorowałaby szpital pod kątem finansowym. Cała rachunkowość zarządcza dotycząca szpitala będzie się znajdować w Urzędzie, aby tę placówkę na bieżąco monitorować.” – mówi Prezydent Maciej Glamowski.
 
Zmieni się również nomenklatura stanowisk urzędników kierujących pracą danych komórek organizacyjnych. Dotychczasowi Naczelnicy zostaną przemianowani na Dyrektorów.
 
Skutkiem reorganizacji będzie także przeniesienie Wydziału Komunikacji Miejskiej oraz Wydziału Funduszy Europejskich do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Piłsudskiego 51.
 
Sfinalizowanie reorganizacji planowane jest na koniec września.