joomla templates top joomla templates template joomla

Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych została Anna Stachula-Rębisz. Podlegać jej będą referaty Spraw Społecznych, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Referat Zdrowia

info: Urząd Miasta, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

W wyniku konkursu przeprowadzonego 23 lipca, nowym Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych została pani Anna Stachula-Rębisz. 
 
 
Pani Anna Stachula-Rębisz ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz pedagogikę ogólną Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ma talże kwalifikacje z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoonkologii klinicznej zdobyte na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 
 
 
Do tej pory pełniła funkcję Dyrektora Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Fundacja Rak’n’Roll. Jest założycielką Fundacji „Lajfmisja”. Wiele lat pracowała na rzecz profilaktyki uzależnień w różnych ośrodkach pomocy w Grudziądzu.
 
 
 
Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych podlega Referat Spraw Społecznych, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Referat Zdrowia. Do zadań tego wydziału należy m.in. 
 
- nadzór nad działalnością jednostek pomocy społecznej czy Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, 
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii,
- wspieranie działań w zakresie promocji zdrowia, 
- wydawanie decyzji o niepełnosprawności,
 
Pani Anna Stachula-Rębisz swoją nową funkcję zacznie pełnić od 5 sierpnia.