joomla templates top joomla templates template joomla

Grudziądzka "Tarcza antykryzysowa". Miasto ogłosiło działania mające wesprzeć przedsiębiorców. Możliwości są ograniczenia, a odroczenia w płatnościach, czy ulgi będą uznaniowe w oparciu o złożony wniosek

R.z/eGrudziadz.pl.info: UM/Grudziądz; fot: Archiwum włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Miasto ogłosiło „Tarczę antykryzysowa” dla grudziądzkich przedsiębiorców. Mają to być częściowe zwolnienia z opłat czynszowych zasobów Miasta i spółek podległych miastu, a także odroczenie w płatnościach podatków lokalnych. Każdorazowo przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek, a decyzja będzie podejmowana w uzasadnionych przypadkach.
 
 
Samorządy w całej Polsce, w tym również Grudziądz, starają się wesprzeć lokalny biznes w sytuacji, gdy cały system ekonomiczny jest zagrożony. W Grudziądzu jest to o tyle trudne - jak tłumaczy Prezydent Maciej Glamowski - że miasto aktualnie jest objęte planem naprawczym.

- „Ze względu na program naprawczy nasze miasto ma w tej mierze jeszcze trudniejsze zadanie. Będziemy jednak robić wszystko, aby w miarę możliwości zniwelować negatywne skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na przedsiębiorczość” - pisze Maciej Glamowski.

Jak dodaje Prezydent Grudziądza możliwości w pomocy przedsiębiorcom są ograniczone.

- „Trzeba również podkreślić, że wszystkie samorządy mają ograniczone narzędzia do udzielenia pomocy firmom. Jednak w obecnej sytuacji każda pomoc jest ważna, aby zminimalizować gospodarcze skutki pandemii. W naszym mieście przedsiębiorcy mogą indywidualnie w uzasadnionych przypadkach wnioskować do Urzędu Miejskiego o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków lokalnych. Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, również na indywidualny wniosek, obniży do 30% czynszu najmu przedsiębiorcom, którzy do końca lutego nie zalegają z płatnościami. Ponadto Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku obniży czynsz najmu do 50 %" - pisze Maciej Glamowski.
 
 
Propozycje mają byc uzupełniane w miare możliwości.
 
- "Chcemy, aby nasze propozycje były uzupełnieniem działań zarówno marszałka województwa, jak i rządu, bo to te instytucje dysponują o wiele większą pulą możliwości” - pisze Prezydent.

Podsumujmy przyjęte przez Miasto antykryzysowe działania.

- Możliwość odroczenie podatków lokalnych lub rozłożenie na raty na indywidulany, uzasadniony wniosek;

- Na uzasadniony wniosek można ubiegać się o obniżenie czynszu do 30% w zasobach MPGN. Warunkiem jest jednak brak zaległości do 29 lutego tego roku, obniżenie ma nastąpić od 13 marca;

- Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy mogą ubiegać się o obniżenie czynszu do 50% w zasobach MORiW.