joomla templates top joomla templates template joomla

Historia lubi się powtarzać? Wieloletnia Prognoza Finansowa Grudziądza unieważniona. Różnice zdań pomiędzy RIO a Urzędem Miasta w Grudziądzu

R.Ż/eSerwis.info; info: UM, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

RIO unieważniło Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Miasta Grudziądz, co skutkuje utratą zdolności kredytowej przez Miasto. To kolejna negatywna informacja w tym miesiącu po tym jak Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła procedurę unieważnienia Budżetu Grudziądza. 
 
 
Jak informuje Urząd: 
 
- „Między gminą-miasto Grudziądz a Regionalną Izbą Obrachunkową występuje różnica zdań co do stosowania przepisów o działalności leczniczej”.
 
 
jak czytamy dalej 
 
- „Miasto nie zgadza się ze stanowiskiem, że ma obowiązek pokrywania straty w sytuacji, gdy wprowadzany jest program naprawczy dla szpitala i planowane jest jego oddłużenie kwotą  300 mln zł, a termin do pokrycia straty za 2017 r. minął” - 
 
Posiedzenie RIO miało miejsce w środę, a Miasto poznało ustne rozstrzygnięcie unieważniające zmianę do budżetu podjętą w trakcie Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. Jak informują służby prasowe Grudziądza:
 
- „Czekamy na doręczenie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem” - 
 
Już teraz zapowiadane jest odwołanie się od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a tym samym „historia lubi się powtarzać”.
 
 
 
Przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym roku sam Prezydent publicznie informował krytykując ówczesne władze, że spór sądowy z RIO jest złym kierunkiem i nie wróży miastu niczego dobrego.
 
Miasto informuje, również, że 
 
- „Ustawowy termin podjęcia uchwały o likwidacji mija dopiero z końcem marca 2020 roku. Do tego czasu chcemy oddłużyć szpital i go uratować”. 
 
Aktualnie trwa realizacja tzw. „Planu Glamowskiego” który co chwila napotyka na przeszkody.