joomla templates top joomla templates template joomla

Włoski bank chętny udzielić miastu 30 milionową pożyczkę na załatanie „przejściowej dziury”. W dwukrotnym postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden z banków zarejestrowanych w Polsce

Agencja/eReporter24 włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Gmina Miasto Grudziądz uzyskała finansowanie w formie pożyczki do wysokości do 30 mln zł na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu Grudziądza, we wcześniejszym postępowaniu nie zgłosił się żaden oferent. 
 
 
Pierwszy przetarg w sprawie udzielenie gminie-miasto Grudziądz zobowiązania krótkoterminowego w formie kredytu bądź pożyczki do wysokości 30 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza, ogłoszony został 21 stycznia tego roku. Żaden bank nie wziął udziału w tym przetargu, nie złożono żadnej oferty, przetarg unieważniono, miasto pozostało bez finansowania „przejściowego deficytu”.
 
 
Gmina Miasto Grudziądz spróbowała drugiego podejścia i ogłoszono ponownie przetarg z końcem lutego w celu pozyskania przejściowego finansowani na taką samą kwotę. Tym razem jednak przetarg nie dotyczył już 
 
- udzielenia kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta -
 
a
 
- zobowiązania krótkoterminowego w formie kredytu bądź pożyczki do wysokości 30 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza -
 
Miasto rozszerzyło w zamówienie zakres podmiotów mogących dostarczyć finansowania, co ciekawe w przetargu mogły stanąć nie tylko Banki, określone przepisami – bo tylko one mają prawo udzielania kredytów, ale również inne podmioty zajmujące się finansowaniem udzielające chociażby pożyczek. 
 
- Marża w ofercie wyniosła wyrażona w pkt % powyżej WIBOR 1M 2,98 %, prowizja rowizja 0,5 % -
 
Poczynione przez Gminę Miasto Grudziądz zmiany pomogły. Co ciekawe nikt nie chciał udzielić Gminie kredytu, ale pożyczkę już tak i mowa tutaj o podmiocie finansowym, który w myśl polskiego prawa kredytów udzielać nie może, ponieważ nie jest wpisany w rejestrze jako Bank. Mowa o BFF Polska S.A, który złożył ofertę i zgłosił tym samym chęć udzielenia pożyczki - nie kredytu - Gminie Miastu Grudziądz. 
 
Czym jest BFF? T instytucja finansowa, która od 2013 roku zarejestrowana jest jako Bank, ale nie w Polsce, tylko w Hiszpani i oferuje usługi finansowe dla  przedsiębiorstw działających na europejskim rynku ochrony zdrowia oraz podmiotów administracji publicznej.
 
Okazuje się więc, że to co jest nie do przyjęcia dla Banków Polskich, mowa tutaj o deficycie, czy programie naprawczym jakiemu podlega Gmina Miasto Grudziądz, dla zagranicznych podmiotów finansowych jest do przyjęcia?