joomla templates top joomla templates template joomla

Jak zmieni się teren okalający grudziądzkie Spichrze, ul. Spichrzowa, czy Aleja Królowej Jadwigi na Błoniach będzie przejezdna? Trwa postępowanie konkursowe, do kolejnego etapu przeszło 18 koncepcji

info: Urząd Miasta, Grudziądz; fot: Agencja/eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Wpłynęły 22 zgłoszenia na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu grudziądzkich spichrzy wraz z fragmentami ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi.
 
Dokumenty, które dostarczono pod względem formalnym wczoraj, tj. 23 maja sprawdzili: wiceprezydent Marek Sikora, architekt Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP Marek Grosz oraz Główny Specjalista ds. Obiektów Komunalnych Dariusz Morczyński. Do dalszej procedury zakwalifikowano 18 wniosków, 3 odrzucono ze względów formalnych, a 1 wymaga uzupełnienia.
 
Przypomnijmy, miasto ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji. Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu były jego pierwszym etapem, w drugim, do 14 sierpnia, powstaną gotowe projekty.
 
Obszar objęty konkursem to teren położony na prawym brzegu Wisły pomiędzy Bramą Wodną i Górą Zamkową, od al. Królowej Jadwigi do ciągu zabudowy wschodniej pierzei ul. Spichrzowej. Projektanci powinni wskazać sposób zmiany funkcji poszczególnych kamienic (mieszkalnych) i magazynów. Priorytetem winno być spójne zagospodarowanie ul. Spichrzowej wraz z ciągami elewacyjnymi i wytycznymi gabarytowo-przestrzennymi zagospodarowania terenów niezabudowanych.
 
 
Uczestnicy konkursu powinni wziąć pod uwagę charakter oraz specyfikę lokalizacji terenu, a także fakt wpisania zespołu spichrzy na listę Pomników Historii Prezydenta RP. Koncepcja musi zakładać brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz likwidację istniejących i wprowadzenie windy, a także odpowiednią ilość miejsc parkingowych. Zaleca się, by uwzględnić w projekcie realność proponowanych rozwiązań w kontekście technicznym, ekonomicznym i formalno-prawnym oraz, by przygotowane rozwiązania dawały możliwość etapowej realizacji inwestycji. Oprócz zagospodarowania spichrzy ważnym elementem będą projekty dotyczące dodatkowych funkcji dla terenów ogólnodostępnych dla mieszkańców obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci, stanowiska do wędkowania, tereny rekreacji indywidualnej oraz grupowej.    
 
Na nagrody łącznie przeznaczono kwotę 60 tys. zł.