joomla templates top joomla templates template joomla

Maseczki na twarzy, rozstawione stoły, spora absencja radnych. Na sesji nie pojawili się radni PiS i troje radnych Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Goszka, Łukasz Piasecki i Edyta Ogonowska.

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

W specjalnych warunkach odbywa się XXV sesja Rady Miejskiej Grudziądza. Radni z maseczkami na twarzy, przy zachowaniu odpowiedniej odległości znaleźli się na sali obrad. Radni Klubu PiS, tak jak zapowiedzieli wcześniej, nie pojawili się na sesji. Zabrako też trojga radnych Koalicji Obywatelskiej na posiedzeniu w tym Arkadiusza Goszki, Łukasza Piaseckiego i Edyty Ogonowskiej.
 
 
Radni Prawa i Sprawiedliwości wczesniej zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w najbliższej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej ze względu na tryb sesji i okoliczności w jakich ma się ona odbywać 
 
- "Jako odpowiedzialni obywatele państwa polskiego z całą powagą traktujemy zarządzenia i nakazy wydawane przez organy naszego państwa dotyczące postępowania w warunkach ogłoszonego stanu epidemicznego” - czytamy w wydanym oświadczeniu.
 
Zdaniem Radnych Klubu PiS w porządku obrad sesji nadzwyczajnej, żadna z uchwał nie ma cech decyzji niezbędnej do dalszego funkcjonowania miasta, a jednocześni dokument, który by mógł być za taki uznany, ma być podjęty w oparciu o ustawę, której jeszcze nie ma
 
- „Uchwała o przedłużeniu o rok terminu likwidacji lub komercjalizacji szpitala w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie może zostać podjęta” - argumentują radni PiS. 
 
- „Postanawia się o przesunięciu terminu realizacji obowiązku wynikającego z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej o 12 miesięcy, tj. do dnia 31 marca 2021 roku, ze względu na szczególną konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom Grudziądza oraz Województwa kujawsko-pomorskiego” - czytamy w oświadczeniu.
 
 
Zdaniem radnych:
 
- „Obstrukcyjna działalność marszałka Senatu RP Pana Tomasza Grodzkiego sprawia, że ustawa, która miała by być podstawą w/w uchwały nie weszła w życie” - piszą radni. 
 
W dalszej cześci stanowiska radnych Prawa i Sprawiedliwoci czytamy, że decyzja o likwidacji została już faktycznie podjęta i to wcale nie przez Radę ale przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.
 
- „Decyzję o likwidacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego podjął de facto Wojewoda Kujawsko-Pomorski decydując, bez udziału Rady Miejskiej, o przekształceniu go w Jednoimienny Szpital Zakaźny” -
 
Jak piszą radni przez tą decyzję mieszkańcy zostali pozbawieni opieki szpitalnej. 
 
- „Decyzja ta pozbawiła w jednej chwili niemal 100-tysięczne miasto nie tylko opieki szpitalnej, ale również całej opieki specjalistycznej. O sposobach i formach rekompensaty i naprawy tej wyrządzonej grudziądzanom szkody będzie czas rozmawiać po wygaśnięciu pandemii” - 
 
Radni apelują jednocześnie o pilne uruchomienie sprawnej i działającej platformy informatycznej umożliwiającej zdalne procedowanie miejskich problemów i ich przegłosowywanie.