joomla templates top joomla templates template joomla

Miasto tłumaczy dlaczego za śmieci zapłacimy więcej. Ci, którzy nie będą segregować odpadów zapłacą o 100% więcej niż nowe stawki

Agencja Informacyjna eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Od 1 czerwca br. zmieni się metoda oraz stawki za odbiór odpadów komunalnych. Wysokość opłaty naliczana będzie w zależności od ilości osób zamieszkujących w  gospodarstwie domowym. 
 
Nowe stawki za odbiór odpadów segregowanych:
- 1 osoba - 19,50 zł,
- 2 osoby - 39 zł,
- 3 osoby - 45 zł,
- 4 osoby - 57 zł,
- 5 i więcej osób - 67 zł.
 
W przypadku braku selektywnego zbierania odpadów stawka opłaty będzie wyższa o 100%.
 
Pierwszy termin płatności, po zmianach metody i stawek opłat, tj. za czerwiec  upływa 15 lipca br. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyliczenia w deklaracjach na podstawie nowych grup rozliczeniowych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Nowe wzory deklaracji będą dostępne od połowy maja br.  Do 14 czerwca należy je złożyć do Urzędu Miejskiego.
 
Z kolei do końca maja 2018 r. obowiązują dotychczasowe stawki /przy zbieraniu selektywnym/ - tj. 21 zł za gospodarstwo jednoosobowe oraz 39 zł za gospodarstwo wieloosobowe.
 
- Oczywiście chciałbym, aby mieszkańcy Grudziądza ponosili jak najniższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego też m.in. powtórzyliśmy przetargi dla 3 sektorów i dzięki temu zaoszczędziliśmy blisko 2 mln zł. Poza tym na koszt całego systemu mają wpływ również czynniki niezależne od nas m.in. wynikające z przepisów ustawowych. Zaproponowane stawki są w naszej ocenie sprawiedliwe, nie obciążają przede wszystkim osób mieszkających samotnie, którym stawkę obniżyliśmy, a gospodarstwom dwuosobowym pozostawiliśmy ją na niezmienionym poziomie - mówi prezydent Robert Malinowski.
 
Warto dodać, że zwiększenie kosztów całego systemu zbierania odpadów komunalnych miał wpływ m.in.:
 
- wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, która ma wpływ na cenniki przyjmowania odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
- dostosowanie kolorystyki pojemników i oznaczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
- dostosowanie zakresu oraz parametrów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi do zgłaszanych potrzeb,
- wzrost wartości ofert złożonych przez firmy świadczące usługi w zakresie gospodarowania odpadami,
- wzrost kosztów pracy,
- niedostateczna jakość segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców, szczególnie w zabudowie wielolokalowej, gdzie masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stanowi ok. 80% całości masy odbieranych odpadów komunalnych. Przy tej okazji apelujemy o prawidłową segregację, która ma decydujący wpływ na ilość odpadów zmieszanych generujących największe koszty.