joomla templates top joomla templates template joomla

Mieszkańcy będą mieli możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów z 90% bonifikatą. Poprzedni projekt zakładał 60%

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencje/eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Wstępnie bonifikata dla osób chcących przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz miała wynosić 60%. Ostatecznie Rada Miejska uchwaliła bonifikatę na poziomie 90%.
 
 
Początkowo projekt, który miał być procedowany na Sesji Rady Miejskiej Grudziądza w grudniu zakładał 60% bonifikatę, czyli na minimalnym poziomie przewidzianym ustawowo. Uchwałę na prośbę radnych PiS Prezydent Maciej Glamowski zdjął z obrad i skierował do ponownych konsultacji.
 
W efekcie ustaleń na ostatniej sesji Rady w tym roku uchwała dotycząca bonifikaty przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności powróciła ponownie w nowym kształcie i z nową wyokością bonifikaty.
 
- „Złożyłem w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości na ręce Pan Prezydenta propozycję zmian we wcześniejszej uchwale. Złożyliśmy dwie propozycje jedna dotyczyła 95% bonifikaty, a druga 90% bonifikaty”- mówił na sesji radny PiS Sławomir Szymański. 
 
 
Jak dodał radny:
 
- „Druga z przedstawionych propozycji została uwzględniona. Nie ukrywam, że byśmy woleli, aby to pierwsza propozycja została uwzględniona, tak się nie stało, ale mimo wszystko zagłosujemy za bonifikatą 90%”.
 
Nowa chwała zakłada bonifikatę w wysokości 90% opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie gruntu stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym.
 
 - „Nie ukrywam, że zagłosujemy z bólem serca, bo uważamy, że propozycja z 95% bonifikatą by dała większe szanse.  Większa grupa mieszkańców by z niej skorzystała. Wiemy jaka jest sytuacja finansowa miasta, wiemy w jakim stanie Miasto poprzednicy pozostawili po sobie dlatego zagłosujemy za uchwałą” - mówił Sławomir Szymański.
 
Radny Paweł Napolski w imieniu Klubu PO zapowiedział zgłoszenie własnego projektu uchwały, który jednak zamierza złożyć dopiero po zmianie regulacji ustawowych, które zgłosił POKO w formie nowelizacji ustawy w Sejmie.
 
 
Uchwała Rady Miejskiej jest następstwem nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która wprowadziła możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawodawca przewidział minimalny poziom bonifikaty, jaki może uchwalić Rada danej gminy w wysokości 60%. Ostatecznie jednak to władze danego samorządu decydują czy bonifikata będzie na minimalnym poziomie, czy na wyższym w zależności od możliwości finansowych danej Gminy.