joomla templates top joomla templates template joomla

Może to zadanie dla Urzędu Pracy? Wakat na stanowisku Skarbnika Miejskiego wciąż aktualny, nie pojawiła się żadna oferta. Są za to chętni na Gospodarza Starówki

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencje/eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Od początku kadencji Grudziądz boryka się z brakiem Skarbnika Miejskiego. Pomimo starań Prezydenta, nikt nie zdecydował się „podjąć rękawicy” i powalczyć o finanse Miasta, które jest w trudnej sytuacji. Nie brakuje jednak chętnych, którzy zechcą zająć się Starówką w Grudziądzu. 
 
 
Jednym z ważniejszych stanowisk w każdej Gminie jest stanowisko Skarbnika Miejskiego. To od jego kompetencji często zależy stan finansów Miasta. Jego pozycja często jest niedoceniana, a to on jest jednym z ważniejszych „bezpieczników budżetowych”, ponieważ posiada prawo odmowy kontrasygnaty w przypadku zaciągania zobowiązań, które nie mają pokrycia w budżecie.
 
 
Początkowe poszukiwania przez nowe władze Grudziądza osoby, która pokieruje finansami Miasta spełzły na zapowiedziach. Nie znalazł się nikt „odważny” kto by objął stanowisko. 
 
- Nie pomogło ogłoszenie wolnego konkursu, w którym mogły startować osoby z zewnątrz bez politycznego wskazania - 
 
Nie brakuje natomiast chętnych chcących pokierować grudziądzka Starówką. Aż siedem osób złożyło dokumenty w konkursie na Gospodarza Starówki. 
 
Pojęcie osoby, która ma zadbać o ścisłe Centrum Grudziądza pojawiło się pierwszy raz najmniej 5 lat temu w trakcie poprzedniej kampanii wyborczej, kiedy to Starówka w Grudziądzu - w związku z przebudową torowiska - wypchnęła wielu przedsiębiorców na obrzeża Grudziądza - jak twierdzili radni Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkaniach wyborczych pojawiała się koncepcja osoby, która kompleksowo zajmie się Centrum Grudziądza, funkcjonującymi tu przedsiębiorcami. 
 
 
Poprzednie władze Miasta tematu nie podjęły, jednak w trakcie ostatniej kampanii samorządowej temat powrócił i pojawiał się w wypowiedziach zarówno kandydatów na radych jak i kandydatów na Prezydenta Grudziądza.  
 
- Gospodarzem Starówki ma być osoba, która zadba o estetykę miasta, pomoże zagospodarować i trwale ożywić Rynek w Grudziądzu, a także będzie wspomagać przedsiębiorców, którzy funkcjonują w jego obrębie -
 
Czy będzie się zajmował Gospodarz Starówki? 
 
- koordynowanie działań i wspieraniem współpracy jednostek organizacyjnych Miasta oraz grup interesariuszy z obszaru Starego Miasta w zakresie zarządzania terenem
Starego Miasta,
 
- podejmowaniem działań w celu usprawnienia wymiany informacji oraz aktywizacji mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu Starego Miasta m. in. poprzez
organizację lub udział w różnych formach komunikacji społecznej bądź inicjatyw społecznych,
 
- stymulowaniem wzrostu konkurencyjności biznesu i pobudzenie gospodarczego obszaru Starego Miasta,
 
- inspirowaniem i koordynowaniem przedsięwzięć służących wyznaczaniu standardów bezpieczeństwa i porządku na obszarze Starego Miasta oraz wprowadzeniu optymalnego dla tej części Miasta układu komunikacyjnego,
 
 
- identyfikowaniem problemów społecznych i przestrzennych oraz nadawanie właściwego biegu sprawom w celu ich rozwiązania, w tym wspieranie procesów rewitalizacyjnych,
 
- inicjowaniem i wspieraniem działań ukierunkowanych na dbałość o estetykę i substancję zabytkową Starego Miasta oraz przeciwdziałanie wszelkim formom naruszania ładu estetycznego bądź innym niekorzystnym zjawiskom, w tym poprzez udział w ustalaniu zasad prowadzenia działalności handlowej i artystycznej na terenie Starego Miasta,
 
- koordynowaniem działań dotyczących organizacji imprez i innych wydarzeń w przestrzeni miejskiej Starego Miasta,
 
- negocjowaniem zmian formy użytkowania przestrzeni wspólnych oraz udział w wyznaczaniu kierunków i form animacji miejskiej Starego Miasta,
 
- prowadzeniem działalności informacyjnej i promocyjnej obszaru Starego Miasta w mediach.