joomla templates top joomla templates template joomla

27 osób, w tym nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych, otrzymali Nagrodę Prezydenta Grudziądza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W ręczono również medale, a także nagrody marszałka i ministra

info: Urząd Miasta, Grudziądz; foto/video: Agencja/eReporter24 włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Łącznie 27 nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych otrzymało dziś, tj. 11 października Nagrodę Prezydenta Grudziądza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Uroczyste spotkanie z tej okazji zorganizowano w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Udział w nim wzięli m.in. Poseł RP Tomasz Szymański, Prezydent Grudziądza Robert Malinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka oraz radni: Joanna Iwanowska, Edyta Ogonowska i Piotr Jezierski, Przewodnicząca ZNP Róża Lewandowska, Naczelnik Wydziału Edukacji Sławomira Gajewska, a także wyróżnieni pracownicy oświaty.  
- To na Państwa barkach ciąży wielka odpowiedzialność za kształtowanie postaw i  wskazywanie wartości młodym ludziom. Dzięki Wam odkrywają świat i czerpią radość z nauki. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę wręczyć nagrody, które są w pewnym sensie ukoronowaniem Waszej dotychczasowej pracy. Niech będą również motywacją do dalszej działalności - mówił prezydent Robert Malinowski.
 
Nagrodę I stopnia w tym roku przyznano dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 16 Rafałowi Chylewskiemu. Nagrody II stopnia otrzymali:  
 
- Małgorzata Tomaszewska - dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego,
- Beata Kacała  - dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, 
- Tomasz Kempski - dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Beata Nowacka-Klimek - wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5,
- Jarosław Nadolski - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5,
- Adriana Nowacka - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8,
- Jolanta Ulatowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 9,
- Mirosława Kikulska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 12,
- Żaneta Pyszora–Krzemkowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 15,
- Agnieszka Kwiatkowska - wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 16,
- Grażyna Bociek - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 18,
- Małgorzata Gembka - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 20, 
- Jakub Tyszczenko - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 20,
- Mariola Zaremba - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 21, 
- Elżbieta Percha - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- Monika Ochał - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego,
- Marlena Rogoziewicz - wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, 
- Bożena Góralska - nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego,
- Katarzyna Snuszka - nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych,
- Mariola Krywalska - nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych,
- Anna Granica - nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, 
- Wioletta Czepukojć - nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
- Monika Szramowska - nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych,
- Jolanta Baumgart - nauczyciel Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych,
- Zenon Urlicki - nauczyciel Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych,
- Izabela Frankowska - nauczyciel Przedszkola Miejskiego „Kopernik”.
 
Ponadto Prezydent Grudziądza Robert Malinowski wręczył gratulacje osobom, które inne nagrody z  okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
 
Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”:
 
- Marlena Treichel - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11.
 
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: 
 
- Maria Kaczorowska - wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 20.
 
Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:
 
- Krzysztof Maliszewski - dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych,
- Alicja Kuziemska-Machowska - wicedyrektor Szkół Podstawowej Nr 12.
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej:
 
- Jolanta Tarniowa - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5
- Anna Hausman - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 ,
- Roman Cegiełkowski - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego,
- Ewa Szulc-Goławska - Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych „Bursa”,
- Aneta Ćwiertnia - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3,
- Beata Makowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 11,
- Iwona Szymańska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 11,
- Alicja Kuziemska-Machowska - wicedyrektor Szkół Podstawowej Nr 12,
- Małgorzata Nalewajska - nauczyciel Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych,
- Piotr Jezierski - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 12,
- Alicja Kłobucka - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 15,
- Iwona Kasprowicz - nauczyciel  Szkoły Podstawowej Nr 20,
- Marzena Krzewińska - nauczyciel  Szkoły Podstawowej Nr 20,
- Iwona Mokwa - nauczyciel  Szkoły Podstawowej Nr 20,
- Maria Krupińska - nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych,
- Izabela Figurska - nauczyciel  Przedszkola Miejskiego „Tarpno”,
- Justyna Łuczak - nauczyciel  Przedszkola Miejskiego „Tarpno”.
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
 
- Lidia Rodzaj - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4,
- Adam Przybylak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21,
- Artur Mach - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Piotr Liczmański - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3, 
- Grażyna Landowska - pracownik Szkoły Podstawowej Nr 3,
- Ewa Koleńska - pracownik Szkoły Podstawowej Nr 8,
- Ewa Szulc - nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych,
- Mirosława Kupczyk - Wicedyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych
- Małgorzata Byczyńska - nauczyciel Przedszkola Miejskiego „Tarpno”.
 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
 
- Aleksandra Tobolska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3, 
- Iwona Gazdecka - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8,
- Dariusz Miller - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8, 
- Barbara Janiszewska - nauczyciel Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych,
- Ewa Rozwadowska - nauczyciel Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych,
- Anna Stawicka - nauczyciel Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych.
 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
 
- Izabela Pytyńska - nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
- Marta Matla - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Magdalena Strysik - nauczyciel Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych.
 
Przed zaproszonymi gośćmi wystąpił chór ze Szkoły Podstawowej nr 16.