joomla templates top joomla templates template joomla

Radni mieli wstrzymać likwidację grudziądzkiego Szpitala, jednak brakuje ustawy, która miała wejść w życie. Nie weszła przez „Obstrukcyjną działalność marszałka Grodzkiego” mówią radni PiS i zapowiadają bojkot

R.z/eGrudziadz.pl. info: Klub Radnych PiS/Rada Miejska Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Radni PiS nie wezmą udziału w Sesji Rady Miejskiej ponieważ żadna z uchwał  proponowanych w porządku sesji nadzwyczajnej nie ma cech decyzji niezbędnej do dalszego funkcjonowania miasta. Jednocześnie uchwała o przedłużeniu o rok terminu likwidacji lub komercjalizacji szpitala w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie może zostać podjęta ponieważ przez „Obstrukcyjna działalność marszałka Senatu RP Pana Tomasza Grodzkiego” ustawa, która miała by być podstawą w/w uchwały nie weszła w życie.
 
 
Radni Prawa i Sprawiedliwości nie wezmą udziału w najbliższej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej ze względu na tryb sesji i okoliczności w jakich ma się ona odbywać 
 
- Jako odpowiedzialni obywatele państwa polskiego z całą powagą traktujemy zarządzenia i nakazy wydawane przez organy naszego państwa dotyczące postępowania w warunkach ogłoszonego stanu epidemicznego” - czytamy w wydanym oświadczeniu.
 
Zdaniem Radnych Klubu PiS w porządku obrad sesji nadzwyczajnej, żadna z uchwał nie ma cech decyzji niezbędnej do dalszego funkcjonowania miasta, a jednocześni dokument, który by mógł być za taki uznany, ma być podjęty w oparciu o ustawę, której jeszcze nie ma
 
- „Uchwała o przedłużeniu o rok terminu likwidacji lub komercjalizacji szpitala w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie może zostać podjęta” - argumentują radni PiS. 
 
Mowa tutaj o „Uchwale w sprawie przesunięcia terminu realizacji obowiązku wynikającego z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej”. Zgodnie z przytoczonym w uchwale przepisem - w obowiązującym stanie prawnym - Rada ma obowiązek podjąć decyzję o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 
- „Postanawia się o przesunięciu terminu realizacji obowiązku wynikającego z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej o 12 miesięcy, tj. do dnia 31 marca 2021 roku, ze względu na szczególną konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom Grudziądza oraz Województwa kujawsko-pomorskiego” - czytamy w uchwale, problem z tym, że taki przepis obecnie lub jeszcze nie obowiązuje, a decyzja powinna być podjęta do wtorku, zgodnie z przepisami ustawy.
 
 
Planowane zmiany jakie mają wejść w życie, o ile zostaną przyjęte przez Senat i Sejm, w związku z poprawką do ustawy o działalności leczniczej pozwalającej wydłużyć termin likwidacji szpitala w Grudziądzu o kolejne 12 miesięcy. Taką poprawkę wprowadził poseł Tomasz Szymański oraz senator RP Ryszard Bober, jednak ustawa nie jest jeszcze aktem obowiązującym, ponieważ senatorowie w trakcie procedowania wnieśli ogromną ilość poprawek i najszybszy możliwy termin wypada za dwa dni, czyli dzień później niż planowana sesja Rady Miejskiej Grudziądza i dzień po terminie przewidzianym ustawowo - jeżeli chodzi o likwidację Szpitala.
 
- „Obstrukcyjna działalność marszałka Senatu RP Pana Tomasza Grodzkiego sprawia, że ustawa, która miała by być podstawą w/w uchwały nie weszła w życie” - piszą radni. 
 
Przypomnijmy, że 31 marca Prezydent Grudziądza powinien dokonać przekształcenia grudziądzkiego Szpitala w Spółkę, takiej zgody udzielili Prezydentowi radni w formie uchwały. Miasto nie ma jednak pieniędzy, które zgodnie z przepisami ma obowiązek wpłacić na poczet spłaty szpitalnych zobowiązań, jest to astronomiczna wręcz kwota niemal 300 mln zł . Alternatywą jest likwidacja Szpitala, na to jednak radni w osobnej uchwale nie wyrazili zgody. Całe zamieszanie związane jest z nieopłaceniem zaległej straty powstałej na działalności Szpitala, do czego  prawo zobowiązuje organ załozycielski, którym jest Gmina Miasto Grudziądz.
 
W dalszej cześci stanowiska radnych Prawa i Sprawiedliwoci czytamy, że decyzja o likwidacji została już faktycznie podjęta i to wcale nie przez Radę ale przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.
 
- „Decyzję o likwidacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego podjął de facto Wojewoda Kujawsko-Pomorski decydując, bez udziału Rady Miejskiej, o przekształceniu go w Jednoimienny Szpital Zakaźny” -
 
Jak piszą radni przez tą decyzję mieszkańcy zostali pozbawieni opieki szpitalnej. 
 
- „Decyzja ta pozbawiła w jednej chwili niemal 100-tysięczne miasto nie tylko opieki szpitalnej, ale również całej opieki specjalistycznej. O sposobach i formach rekompensaty i naprawy tej wyrządzonej grudziądzanom szkody będzie czas rozmawiać po wygaśnięciu pandemii” - 
 
Radni apelują jednocześnie o pilne uruchomienie sprawnej i działającej platformy informatycznej umożliwiającej zdalne procedowanie miejskich problemów i ich przegłosowywanie.