joomla templates top joomla templates template joomla

Osoby, które chcą zasiadać w komisjach wyborczych w Grudziądzu mogą przynosić swoje zgłoszenia do Urzędu Miejskiego

info: UM/Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Osoby chcące zasiadać w obwodowych komisjach wyborczych, mogą swoje zgłoszenie przynieść do Urzędu Miejskiego, i umieścić w wystawionej urnie przy Biurze Obsługi Interesanta.
 
 
Ze względów epidemiologicznych bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miejskim została zawieszone od 16 marca do odwołania. Kopertę ze zgłoszeniem do obwodowej komisji wyborczej należy zakleić i opisać „Wybory Prezydenta RP”.
 
 
Osoby składające zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, w imieniu komitetu wyborczego, są zobowiązane do dołączenia upoważnienia lub kserokopii upoważnienia od pełnomocnika wyborczego do dokonywania tych czynności.
 
Zgłoszenia do urn wrzucać można w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Wszelkie informacje nt. wyborów dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Gmina-miasto Grudziądz/Wybory Prezydenta RP 2020.