joomla templates top joomla templates template joomla

Podwyżki dla pracowniów Ratusza w Grudziądzu o 500 zł z wyrównaniem od 1 kwietnia. Skoro finanse miasta zdaniem Prezydenta są w "dobrym stanie" radni PiS wystosowali interpelację

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencje/eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Radni Prawa i Sprawiedliwości wystosowali interpelację do Prezydenta Macieja Galmowskiego, w której wnioskują podwyżkę 500 zł dla wszystkich pracowników samorządowych. Skoro - jak mówią - finanse miasta są w dobrym stanie, prezydent zapowiedział między innymi pokrycie pensji nauczycielskich z budżetu w trakcie strajku, to czas teraz na pracowników samorządowych - mówią radni. 
 
 
Interpelację w sprawie podwyżek dla pracowników samorządowych w Grudziądza w kwocie 500 zł z wyrównaniem od 1 kwietnia wystosowali radni Prawa i Sprawiedliwości. 
 
- „Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy informację Pana Prezydenta o dobrym stanie miejskich finansów i zdolności budżetu miasta do pokrycia kosztów wynagrodzeń nauczycieli za okres powstrzymywania się od świadczenia pracy” - czytamy w interpelacji.
 
 
Ponieważ Miasto stać na taki wydatek radni wnioskują, że finanse Grudziądza mają się dobrze. Przypomnijmy, że:
 
- miesięczne wydatki na pensje nauczycielskie to około 10 milionów zł. -
 
Dodatkowo według naszych ekspertów tego typu wypłata ze środków publicznych nie może być wypłacona ponieważ brak podstawy prawnej do takiej operacji, a mówimy tutaj o środkach publicznych 
 
- wypłata za czas strajku jest sprzeczna z prawem - 
 
Jednym z radnych, który regualrnie składał wnioski o podwyżki dla urzędników - od kilku kadencji - jest były Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
 
- Czy radny Klubu KO Arkadiiusz Goszka  - poprze inicjatywę? -
 
Jak czytamy dalej w interpelacji skierowanej do Prezydenta Macieja Glamowskiego to nie kto inny, ale związki powinny pokryć z własnych rezerw tego typu wypłaty za czas strajku - taką możliwość daje imprawo mówią radni:
 
- „Prawo daje co prawda taką możliwość jedynie organizatorowi strajku, czyli w tym wypadku związkom zawodowym, które winny mieć na tę okoliczność przygotowane stosowne rezerwy” -
 
Zdaniem radnych PiS skoro stać miasto na pokrycie tej kwoty to: 
 
- „Świadczy to, że finanse Grudziądza są stabilne i bezpieczne i że również potrzeby grup zawodowych, których finansowanie wręcz należy do zadań własnych gminy zostaną wreszcie zauważone i sfinansowane” -
 
 
Czytamy dalej w interpelacji: 
 
- „Setki pracowników samorządowych pracują za wynagrodzenia, które urągają ludzkiej godności. Większość pracowników świadczących samarytańską posługę osobom niepełnosprawnym i chorym w domach pomocy społecznej otrzymuje wynagrodzenie na poziomie najniższej płacy lub przewyższające je o kilka czy kilkadziesiąt złotych. Również płace miejskich urzędników, pracowników obsługi i administracji w szkołach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, miejskich instytucji kultury, pracowników miejskich instytucji sportu i rekreacji od lat utrzymywane są na najniższym możliwym poziomie. 
 
Radni PiS zwracają uwagę w interpelacji, że : 
 
- „Zapewnienie godziwych warunków płacowych należy do zadań własnych gminy i wprost należy do obowiązków Pana Prezydenta” - mowa o pracownikach samorządowych. 
 
Radni mają nadzieje, że Prezydent „stoi całym sercem” po stornie pracowników samorządu i że jak rozumieją Grudziądz posiada rezerwy które „pozwalają Panu Prezydentowi na składanie zobowiązań wykraczających poza obowiązkowe zadania samorządu”, dlatego mają nadzieję, że Prezydent pochyli się również nad wynagrodzeniami pracowników Ratusza. 
 
W zakończeniu interpelacji radni wnioskują o podwyżkę: 
 
- „Wnioskujemy o podwyżkę płac wszystkich pracowników samorządowych średnio o 500 PLN netto na etat ze spłatą od 1 kwietnia 2019 r., co pozwoli na stopniowe nadrabianie wieloletnich zaniedbań w tym zakresie” – 
 
Radni mają nadzieję że „w sprawie pracowników samorządowych Prezydent będzie równie oddany, jak sprawie nauczycieli”.