joomla templates top joomla templates template joomla

Powołano Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Funkcję tę objął pracownik ratusza, Jakub Kowalczyk

info: Urząd Miasta, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

W środę, 10 kwietnia w Urzędzie Miejskim powołano Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Funkcję tę objął pracownik ratusza, Jakub Kowalczyk.
 
 
Jakub Kowalczyk od ponad roku jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim  w Grudziądzu, od 1 kwietnia 2019 roku pracuje w Wydziale Spraw Społecznych UM. Jako pełnomocnik podejmie działania, aby ratusz i miasto stały się miejscami przyjaznymi dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
 
 
Do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in.: 
 
- ułatwienie osobom niepełnosprawnym  kontaktu z Prezydentem Grudziądza;
- niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym  w rozwiązywaniu kwestii urzędowych; 
- podejmowanie starań w celu usuwania z przestrzeni ratusza barier architektonicznych, stanowiących utrudnienie dla osób niepełnosprawnych;
- reprezentowanie Prezydenta Grudziądza na uroczystościach z udziałem osób niepełnosprawnych;
- współpraca z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne;
 
 
Na jutrzejszym (16 kwietnia) posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, które rozpocznie się o godz. 14.00 w pok. 33 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu,  Pełnomocnik zostanie przedstawiony przedstawicielom organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, gdzie kompleksowo opowie o zakresie swoich obowiązków.
Ponadto, program spotkania przewiduje:
 
- przedstawienie informacji na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd”;
- informację o zmianie przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych;
- omówienie spraw związanych z organizacją imprezy integracyjnej pt. „Nasze gry i zabawy”;
- informację o wyborach do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
- informację o Mistrzostwach Grudziądza Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Bocci;
- omówienie spraw bieżących.