joomla templates top joomla templates template joomla

Rada Miejska oficjalnie powołała Tomasza Szczechowskiego na stanowisko Skarbnika Grudziądza

info: Urząd Miasta, Grudziądz włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Uchwałą Rady Miejskiej, od 22 marca br., funkcję Skarbnika Miasta pełnić będzie Tomasz Szczechowski. Na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się dziś, tj. 20 marca obecnych było 20 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14, a 6 wstrzymało się od głosu. 
 
 
- Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym powoływanie i odwoływanie Skarbnika jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej. Cieszę się, że radni przyjęli zaproponowaną przeze mnie kandydaturę. Wierzę, że Tomasz Szczechowski ze swoim dotychczasowym doświadczeniem zawodowym i wiedzą z zakresu bankowości będzie dla mnie dużym wsparciem. Liczę na jego pomoc w ustabilizowaniu sytuacji finansowej naszego samorządu - mówi prezydent Maciej Glamowski.
 
 
Tomasz Szczechowski pochodzi z Bydgoszczy. Ukończył studia licencjackie o specjalności bankowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Na tej samej uczelni uzyskał tytuł magistra o specjalności - finanse i polityka pieniężna.  Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz z zakresu organizacji i zarządzania dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów.
 
Od początku swojej kariery zawodowej Tomasz Szczechowski związany był z PKO BP SA., gdzie pracował, do 31 marca 2018 r., na różnych stanowiskach. Począwszy od aspiranta stażysty, po inspektora, naczelnika, zastępcy dyrektora, a skończywszy na funkcji Dyrektora Północnego Makroregionu Korporacyjnego. Obecnie prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, w sektorze zarządzania finansami, projektami inwestycyjnymi i restrukturyzacji przedsiębiorstw.