joomla templates top joomla templates template joomla

Rewolucja śmieciowa w Grudziądzu. Jedni zapłacą nawet trzykrotnie więcej za odbiór śmieci, w tym osoby samotne, inni mniej niż obecnie, w tym rodziny wielodzietne

R.Ż/eSerwis.info;UM, Grudziądz, fot: Archiwum włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Miasto przygotowało nową uchwałę śmieciową, która całkowicie przebudowuje system opłat z tytułu odbioru śmieci w Grudziądzu. Opłaty będą naliczane od m2 mieszkania, a nie jak dotychczas według ilości osób. 
 
 
Zmiany w opłatach za odbiór odpadów w Grudziądzu wzrosną lub zmaleją co będzie zależało od powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego. Dla przykładu, aby zobrazować zmiany, zaprezentujemy dwa przykładu. 
 
 
W pierwszy przypadku 5 osobowa rodzina zamieszkująca mieszkanie o powierzchni 50 m2 płaci zgodnie z obecnym cennik za odbiór śmieci segregowanych 
 
- opłata wynosi 67 zł - 
Po zmianach będzie to zdecydowanie mniej
- opłata wyniesie 47,70 zł -
 
W przypadku natomiast samotnej osoby zajmującej taki lokal cena wzrośnie kilkukrotnie. Obecnie samotna osoba zamieszkująca lokal o powierzchni 50 m2 płaci za śmieci zbierane selektywnie 
 
- opłata wynosi 19,50 zł -
Po zmianach będzie to zdecydowanie więcej 
- opłata wyniesie 47,70 zł -
 
Nowymi stawkami zajmą się radni na najbliższej sesji Rady Miesjkiej już w najbliższą środę. Czy miasto zyska na tym więcej z opłat? Należy zakładać, że tak bo zostało to zapewne skalkulowane. Logika takich zmian wydaje się nawiązywać do zasady:
 
- stać cię na większe mieszkanie, to również na droższą opłatę za wywóz śmieci -   
 
 
Obecnie stawki liczone są w zależności od ilości zamieszujących w lokalu osób i wynmoszą. 
 
 - 1 osoba - 19,50 zł,
 - 2 osoby - 39 zł,
 - 3 osoby - 45 zł,
 - 4 osoby - 57 zł,
 - 5 i więcej osób - 67 zł.
 
W przypadku braku selektywnego zbierania odpadów obecna stawka opłaty jest wyższa o 100%.
 
Po zmianach sposób roliczania będzie uzalezniony od powierzchni lokalu i wyniesie;
 
- 0,86 zł miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w przedziale od 0,01 m2 do 45 m2 powierzchni danego lokalu mieszkalnego,
- 0,60 zł miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w przedziale między 45,01 m2 a 90 m2 powierzchni danego lokalu mieszkalnego, powiększoną o kwotę wynikającą z pkt 1),
- 0,34 zł miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 90 m2 powierzchni danego lokalu mieszkalnego powiększoną o sumę kwot
wynikających z pkt 1) oraz pkt 2).
 
Będzie również podwyższona stawka dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny:
 
- 2,58 zł miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w przedziale od
0,01 m2 do 45 m2 powierzchni danego lokalu mieszkalnego,
- 1,80 zł miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w przedziale między 45,01 m2 a 90 m2 powierzchni danego lokalu mieszkalnego, powiększoną o kwotę wynikającą z pkt 1),
- 1,02 zł miesięcznie za każdy rozpoczęty m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 90 m2 powierzchni danego lokalu mieszkalnego powiększoną o sumę kwoty wynikających z pkt 1) oraz pkt 2).
 
Poniżej pozostałe stawki. 
 
W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za opróżnienie pojemnika:
 
1) na odpady niesegregowane (zmieszane):
 
a) o pojemności 60 L - 3,00 zł;
b) o pojemności 120 L - 6,00 zł;
c) o pojemności 180 L - 9,00 zł;
d) o pojemności 240 L - 12,00 zł;
e) o pojemności 660 L - 32,00 zł;
f) o pojemności 1100 L - 54,00 zł;
g) o pojemności 5000 L - 245,00 zł;
h) o pojemności 7000 L - 344,00 zł;
i) o pojemności 10000 L - 491,00 zł;
 
2) na odpady z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych; ze szkła; z papieru i tektury:
 
a) o pojemności 60 L - 2,00 zł;
b) o pojemności 120 L - 3,00 zł;
c) o pojemności 240 L - 4,00 zł;
d) o pojemności 660 L - 8,00 zł;
e) o pojemności 1100 L - 10,00 zł;
f) o pojemności 1500 L - 12,00 zł;
g) o pojemności 2500 L - 13,00 zł;
h) o pojemności 3000 L - 14,00 zł;
i) o pojemności 3500 L - 15,00 zł;
 
3) na odpady komunalne ulegające biodegradacji:
 
a) o pojemności 60 L - 3,00 zł;
b) o pojemności 120 L - 4,00 zł;
c) o pojemności 240 L - 8,00 zł;
d) o pojemności 660 L - 32,00 zł;
e) o pojemności 1100 L - 36,00 zł;
f) o pojemności 5000 L - 163,00 zł;
g) o pojemności 7000 L - 229,00 zł;
h) o pojemności 10000 L - 327,00 zł;
 
Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - za opróżnienie pojemnika:
 
1) na odpady niesegregowane (zmieszane):
 
a) o pojemności 60 L - 9,00 zł;
Id: 98F911D5-56B6-4CBE-BBE8-934999CA59F7. Projekt Strona 2
b) o pojemności 120 L - 18,00 zł;
c) o pojemności 180 L - 27,00 zł;
d) o pojemności 240 L - 36,00 zł;
e) o pojemności 660 L - 96,00 zł;
f) o pojemności 1100 L - 162,00 zł;
g) o pojemności 5000 L - 735,00 zł;
h) o pojemności 7000 L - 1 032,00 zł;
i) o pojemności 10000 L - 1 473,00 zł.
 
2) na odpady z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych; ze szkła;
z papieru i tektury:
 
a) o pojemności 60 L - 6,00 zł;
b) o pojemności 120 L - 9,00 zł;
c) o pojemności 240 L - 12,00 zł;
d) o pojemności 660 L - 24,00 zł;
e) o pojemności 1100 L - 30,00 zł;
f) o pojemności 1500 L - 36,00 zł;
g) o pojemności 2500 L - 39,00 zł;
h) o pojemności 3000 L - 42,00 zł;
i) o pojemności 3500 L - 45,00 zł;
 
3) na odpady komunalne ulegające biodegradacji:
a) o pojemności 60 L - 9,00 zł;
b) o pojemności 120 L - 12,00 zł;
c) o pojemności 240 L - 24,00 zł;
d) o pojemności 660 L - 66,00 zł;
e) o pojemności 1100 L - 108,00 zł;
f) o pojemności 5000 L - 489,00 zł;
g) o pojemności 7000 L - 687,00 zł;
h) o pojemności 10000 L - 981,00 zł;
 
W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za odebranie worka z odpadami z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych; ze szkła; z papieru i tektury:
 
1) o pojemności 60 L - 2,00 zł;
2) o pojemności 120 L - 3,00 zł;
 
Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - za odebranie worka z odpadami z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych; ze szkła; z papieru i tektury:
 
1) o pojemności 60 L - 6,00 zł;
2) o pojemności 120 L - 9,00 zł;
 
Zmiany obowiązywać zaczną z dniem 1 stycznia 2020 r.