joomla templates top joomla templates template joomla

"Coraz bardziej realne staje się utrata możliwości wykonywania zadań publicznych przez miasto Grudziądz" - informuje RIO. Miasto odwleka nieuniknione?

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencje/eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

- „Coraz bardziej realna staje się utrata możliwości wykonywania zadań publicznych przez miasto Grudziądz. Coraz mniej realna staje się możliwość funkcjonowania miasta i szpitala”  - informuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

Kolejny raz Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2018-2031.

Zdaniem RIO naruszony został art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zdaniem organu kontrolnego:

- prognoza finansowa jest nierealistyczna -

a więc oparta na nieprawidłowych założniach i danych. Zdaniem RIO brakuje nadal udokumentowanego pokrycia straty Szpitala, co powoduje, że:

- „Coraz bardziej realne staje się utrata możliwości wykonywania zadań publicznych przez miasto Grudziądz. Coraz mniej realna staje się możliwość funkcjonowania miasta i szpitala” - informuje przedstawiciel RIO.

W związku z powyższym organ nadzory może orzec w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego o nieważności uchwały rady miasta. Miasto - Prezydent nie zgadza się z decyzją i upiera się przy swoim argumentując, że:

- "WPF została przygotowana z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz z uwzględnieniem opinii prawnych, a także zostały w niej zaprezentowane rozwiązania rozliczenia straty Szpitala za rok 2017 całkowicie zgodne z uzasadnieniem wyroku WSA".

Prezydent wystapił do Rady Miejskiej o możliwość:

- "wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania Rady Miejskiej Grudziądza przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym".

Jak zagłosują radni na najbliższej sesji specjalnej Rady Miejskiej?

 Do tej pory każdorazowo radni popierali wniosek prezydenta i głosowali za kolejnymi „nowelizacjami” uchwały.