joomla templates top joomla templates template joomla

Poczekamy nieco dłużej na niskopodwoziowe tramwaje. Trwa pozyskiwanie środków ze sprzedaży majątku, udziałów GTBS, środków z Funduszu Rozwoju - co było wcześniej krytykowane

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencje/eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Prezydent Maciej Glamowski przedstawił na sesji Radnym działania, związane z finansami Miasta, jakie zostały podjęte i jakie zostaną podjęte w najbliższych tygodniach jego urzędowania. 
 
 
- „Miasto odziedziczyłem z gigantyczną dziurą w budżecie około 50 milionów złotych” - mówił Prezydent na sesji. 
 
Trudna sytuacja finansowa Miasta związana z działaniami poprzedniego Prezydenta spowodowała zagrożenie między innymi w wypłacie pensji dla urzędników. Jak zapewniał jednak Prezydent udało się aktualnie pozyskać środki na sfinansowanie wynagrodzeń i składek:
 
- „Podjąłem działania aby zapewnić płynność do końca roku” - mówił do radnych.
 
 
W ostatnich tygodniach poczyniono cięcia w wydatkach Miasta do absolutnego minimum, ma to dotyczyć również inwestycji miejskich, które znalazły się „od lupą” nowego Prezydenta, w tym zadań związanych z komunikacją miejską w Grudziądzu. Trwa aktualnie ocena czy wszystkie inwestycje muszą być realizowane w obecnej sytuacji finansowej Miasta, czy mogą być przesunięte w czasie. Jednym z takich zadań jest zakupu nowych autobusów czy tramwajów: 
 
- „Musimy najpierw wyremontować torowiska” - mówił na sesji Prezydent Maciej Glamowski.
 
Oznacza to, że mieszkańcy niestety będą musieli poczekać na nowe niskopodłogowe pojazdy szynowe. Dodajmy, że obecne tramwaje stosunkowo często ulegają różnego typu, szczególnie drobniejszym, awariom. Bywa, że nawet kilka razy w tygodniu z tego powodu powstają znaczne opóźnienia i przestoje w komunikacji tramwajowej. Proponowany przegląd inwestycji dotyczy również koncepcji hybrydowych czy elektrycznych autobusów: 
 
- „Albo stawiamy na tramwaje, albo na autobusy, bo nas na wszystko nie stać” - mówił na sesji Prezydent.
 
 
Kolejnym z kroków mających doraźnie poprawić płynność finansową Miasta jest przesunięcie płatności zaplanowanych w tym roku na kolejny rok. Dotyczy to chociażby opłat za inwestycje, w tym głównie remontu ul. Ikara. Kwota uzyskana z tego przesunięcia to około 6 milionów złotych. Wspomniane środki będą jednak podlegały opłacie w styczniu lub kolejnych miesiącach nadchodzącego roku. 
 
Kolejnym źródłem pozyskiwania przez Miasto środków finansowych ma być sprzedaż nieruchomości miejskich. Dokonano już sprzedaży działek na ul. Portowej naprzeciwko Mariny bezpośrednio przy wjeździe na most, a także nieruchomości na ul. Magazynowej i ul Sosnowskiego. Planowana jest sprzedaż kolejnych gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, w tym działek za Rządzem, a także gruntów należących do MZK, a także parceli na ul. 1000-lecia oraz w Mniszku itd.
 
Spółki komunalne to kolejne źródło o jakim wspomniał Prezydent w kontekście pozyskiwania środków finansowych na bieżącą działalność.. Planowana jest sprzedaż udziałów miasta w GTBS, taki projekt uchwały jest aktualnie przygotowywany. Udziały ma zakupić MPGN za około 4 miliony złotych. 
 
- Radni zapytali czy nie zaważy to na finansach mieszkańców, w tym jak należy rozumieć np. na wysokości opłat przez mieszkańców -
 
Przypomnijmy, że to jedna z planowanych z zeszłej kadencji przez Prezydenta Roberta Malinowskiego propozycji, które prawdopodobnie miały właśnie zasilić pusta kasę miejską. Wnoszono w poprzedniej Radzie o zgodę na sprzedaż udziałów GTBS, uchwała zezwalająca na tę operację Prezydentowi stawała na posiedzeniach Rady kilkukrotnie - była zawsze krytykowana - jednak nie mówiono wtedy wprost kto ma być nabywcą tych udziałów. 
 
Jak poinformował Maciej Glamowski na sesji, kolejnym bardziej już długoterminowym źródłem pozyskania finansowania przez Miasto, ma być pozyskanie środków z Polskiego Funduszu Rozwoju - mowa o kwocie 110 milionów. Problem w tym, że sam sposób pozyskania takich funduszy był mocno krytykowany przez pracowników Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni ścieków, sam Maciej Glamowski również nie do końca odnosił się przed wyborami pozytywnie w stosunku do tego pomysłu - prezentowanego przez poprzednie władze Grudziądza. 
 
 
Co ciekawe zapytany o to Prezydent na pierwszej swojej konferencji prasowej - o możliwość pozyskania środków z tego Funduszu - nie do końca potwierdził taką możliwość. W sprawie wypowiedział się też jego pełnomocnik Krzysztof Dąbrowski Prezes Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni, który podkreślił, że:
 
- „Jest to dość drogi pieniądz, on jest być może z pewnych powodów korzystny dla budżetu Miasta, ale to są pieniądze oprocentowane wcale nie mało, do tego fundusz partycypuje w dywidendach. Kredyty w Banku są kilku procentowe” -
 
Jak więc wynika z kroków, które podejmowane są przez Miasto, kluczowe środki prawdopodobnie pozyskane zostaną z Funduszu, co przed wyborami było krytykowane i budziło stanowczy sprzeciw pracowników MWiOŚ. 
 
Kolejnym źródłem finansowania bieżącej dziury budżetowej mają być środki pozyskane w formie wsparcia od Marszałka na realizowane przez miasto inwestycje.  Kwota 4,5 miliona ma trafić do miasta z Urzędu Marszałkowskiego, ale dopiero po uchwaleniu stosownej uchwały przez Sejmik  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tej sprawie. Miasto wnioskowało o 10 milionów, ale nie udało się uzyskać tak wysokiego wsparcia w tym roku. Grudziądz jednak będzie próbował pozyskać dofinansowanie w latach kolejnych. 
 
- „Szukaliśmy sposobu w jaki można szybko zasilić budżet miasta. W tym przypadku będzie to podwyższenie wkładu finansowania na remont teatru. Dofinansowania Marszałka było na poziomie 7 milionów, a cała inwestycja opiewa na kwotę 13 milionów złotych. Jeżeli Marszałek nam dołoży te 4,5 miliona to wyjdziemy na dofinansowaniu około 80% czyli takie jak było zakładane przy wcześniejszym kosztorysie. Początkowy kosztorys na modernizację Teatru wynosił na kwotę nieco ponad 10 milionów. Podpisywane aneksy zwiększyły tę kwotę na ponad 13 milionów” - mówił na sesji Maciej Glamowski.
 
 
Pieniądze pozyskane od Marszałka, ostatecznie i tak trafią do inwestora i zmniejszą jedynie zobowiązanie w stosunku wykonawcy. Jak poinformował Prezydent Maciej Glamowski w ostatnim czasie spotykał się również z Wojewodą, 
 
- „Próbując odbudować wiarygodność miasta w Urzędach” - 
 
której jak podkreśla Prezydent do tej pory nie było. Maciej Glamowski odbył również spotkania z przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zdaniem Prezydenta udało się ustalić kierunek projektu Budżetu Miasta, który jest do zaakceptowania przez RIO, co może dać szansę na to, że budżet zostanie przyjęty przez organ nadzorujący. 
 
Prezydent w trakcie sprawozdania poruszył również na sesji temat straty Szpitala za obecny rok, nie ma w tym wypadku dobrych informacji:
 
- „Strata Szpitala wyniesie w tym roku aż 40 milionów i nie ma na to wpływu” -
 
Placówka medyczna musi zdaniem Prezydenta przygotować program naprawczy, który pozwoli Miastu przez kolejne lata na obsługę jego zobowiązań ,co aktualnie jest nie do udźwignięcia przez Grudziądz. 
 
Wedle informacji Macieja Glamowskiego trwają również prace nad WPF, miasto złoży kolejny projekt 21 grudnia w tej sprawie. Nowa WPF ma być oparta o finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju - jak można zrozumieć z wypowiedzi Prezydenta Macieja Glamowskiego. 
 
Prezydent Maciej Glamowski zapewnił również w trakcie sesji, że składki ZUS i wynagrodzenia dla pracowników Urzędu będą uregulowane w miesiącu grudniu w terminie.