joomla templates top joomla templates template joomla

Żaden Bank nie zgłosił się do przetargu więc miasto wzięło kredyt na 20 milionów z "wolnej ręki". Miasto zapewnia, że wszystko jest zgodne z prawem

info: Urząd Miasta, Grudziądz; fot: Archiwum włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

W przetargu na kredyt mający sfinansować przejściowy deficyt Grudziądza nie zgłosi się żaden Bank, dlatego Miasto wzięło kredyt "z wolnej ręki" - "Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych" - informuje rzeczniczka Ratusza Magdalena Jaworska-Nizioł

W wyniku przeprowadzonej procedury, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Getin Noble Bank Spółka Akcyjna udzielił gminie-miasto Grudziądz kredytu. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie występującego w ciągu 2018 r. przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20 mln zł.
 
Oprocentowanie naliczane będzie jedynie od faktycznie wykorzystanych środków. Zgodnie z warunkami umowy, oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 2,40%. Źródłem jego spłaty będą dochody własne gminy-miasto Grudziądz.
 
Udzielony kredyt jest kredytem otwartym, odnawialnym tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on o wartość spłaconej części i może być wielokrotnie wykorzystywany, aż do wygaśnięcia umowy, czyli do 31 grudnia danego roku. 
 
Tego typu kredyt miasto zaciąga każdego roku, tak by zapewnić bezpieczeństwo finansów samorządu. Spowodowane jest to brakiem systematyczności we wpływie środków do budżetu miasta np. z budżetu państwa i wojewody. A taki kredyt zapewnia płynność finansową.
 
W 2017 r. miasto zaciągnęło podobny kredyt w BGK, ale nie musiało z niego korzystać. Gmina-miasto Grudziądz systematycznie spłaca swoje zobowiązania. Poniżej wysokość zadłużenia w ostatnich latach: 
 
- 2014 r. - 240 345 386,23 zł,
- 2015 r. - 209 207 693,88 zł,
- 2016 r. - 194 921 924,48 zł,
- 2017 r. - 179 370 179,48 zł.