joomla templates top joomla templates template joomla

Co z wypłatami dla urzędników? Grudziądz przegrał w sądzie z RIO. Miasto nie ma WPF i nie wyemituje obligacji, będzie musiało pozyskać środki na wypłaty z innych źródeł. Z jakich?

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencje/eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

Wojewódzki sąd administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Gminy Miasto Grudziądz dotyczącą unieważnienia Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2018-2031 przez Regionalną Izbę Obrachunkową. RIO domagała się, aby samorząd uwzględnił w prognozie konieczność pokrycia przez miasto ok. 50 mln zł straty szpitala za 2017 rok. Innego zdania były władze Grudziądza i skierowały sprawę do sądu. Następstwem decyzji Sądu jest to, że  Miasto nie wyemituje obligacji, na których emisję zezwolili Radni na ostatniej sesji. 
 
 
W poprzedniej kadencji to Radni Platformy Obywatelskiej zaopiniowali pozytywnie ścieżkę sądowego sporu, wydając w drodze uchwały zgodę Prezydentowi Robertowi Malinowskiemu na zaskarżenie decyzji RIO. Ówczesna opozycja w tym Radni Prawa i Sprawiedliwości oraz obecne środowisko Prezydenta Macieja Glamowskiego było przeciwne sporowi uważając, że tego typu droga doprowadzi do jeszcze większych problemów Miasta.
 
 
W związku z niemożnością emisji obligacji Miasto nie tylko w grudniu, ale również w kolejnych miesiącach może mieć problemy z pozyskaniem środków na funkcjonowanie, chociaż jak zapewnił Prezydent Maciej Glamowski w grudniu będą środki na wypłaty dla urzędników. 
 
- Wynegocjowano przesunięcie części płatności, a w sfinansowaniu pensji urzędników mają pomóc spółki miejskie - 
 
Urzędnicy z powodu braku środków nie otrzymają nagród i dodatków, które były wypłacane zwyczajowo w grudniu. 
 
Środki ze Spółek Miejskich mają umożliwić grudniowe wypłaty, nie do końca jednak jest jasne w jakiej formie będą one pozyskane. Nie udało nam się pozyskać jednoznacznej odpowiedzi czy będzie to pożyczka, zaliczka na poczet dywidendy, czy jakaś inna forma transferu środków ze spółek do Miasta. 
 
Prezydent Maciej Glamowski zapowiedział przygotowanie planu naprawczego, który pozwoli uporządkować finanse Grudziądza i wyprowadzić Miasto z zapaści, jaką obecny Prezydent odziedziczył po poprzedniku. Miasto jednak nadal pozostaje bez kluczowego urzędnika jakim jest Skarbnik, a który w obecnej sytuacji może odegrać kluczową rolę, być może nawet większą niż sam Prezydent.