joomla templates top joomla templates template joomla

Przerwano sesję Rady Miejskiej. „Komisja Rewizyjna nie jest w stanie realizować swoich obowiązków, radni PiS nie będą legitymizować pozornej działalności” - czytamy w oświadczeniu

Agencja Informacyjna eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz samorząd

 
Radni Klubu PiS nie będą uczestniczyli w pozorowanych działaniach Komisji Rewizyjnej i nie zgłoszą swoich członków Klubu do prac w tym organie do czasu zmiany stanowiska Rady co do planu kontroli. Rolą Komisji ich daniem jest dostarczanie rzetelnych informacji radnym aby Ci mogli podejmować oparte o wiedze decyzje.
 
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swoje stanowisko w związku z „paraliżem pracy Komisji Rewizyjnej przez uniemożliwienie jej kontrolowanie podmiotów działających na majątku komunalnym w Grudziądzu”.
 
- „Komisja Rewizyjna jest organem Rady Miejskiej przeznaczonym do kontroli działalności wójta, prezydenta miasta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy i jej działalność ma sens jedynie wtedy, kiedy ma ona realną możliwość wzglądu w stan najważniejszych składników miejskiego majątku, często ulokowanego w spółkach komunalnych” - odczytał radny Sławomir Szymański.
 
 
Zdaniem Klubu Radnych władza od lat w Grudziądzu ucieka od kontroli tego majątku „wyprowadzając” majątek do spółek, a potem zasłaniając się kodeksem spółek handlowych. Nowe regulacje prawnych zostały dostrzeżone przez ustawodawcę, którzy mienił przepisy prawa, a by umożliwić Komisji Rewizyjnej kontrolowanie tego typu majątku.
 
- „Ustawodawca nadał szerokie uprawnienia Radom Gmin i ich organom kontrolnym, a nawet poszczególnym radych w spółkach komunalnych” -
 
Zdaniem radnych świadczy o tym orzecznictwo Sądów Administracyjnych od roku 2019, w którym to spółki komunalne zostały uznane za gminne jednostki organizacyjne, a więc podlegające kontroli Rad i ich organów kontrolnych (przyp. red. chociażby orzeczenie NSA I OSK 657/19 - NSA wypowiedział się w sprawie rozbieżnej interpretacji przepisów przez niektóre WSA)
 
Zdaniem radnych Komisji Rewizyjnej powinna być poparta rzetelnymi informacjami, które to dane po wcześniejszym badaniu może Radzie dostarczyć Komisja Rewizyjna, co pozwoli w sposób świadomy podejmować radnym decyzje.
 
- „Przedstawiony plan radni odrzucili opierając się na pojedynczej opinii prawnej obsługującego Urząd Miejski mecenasa Pana Macieja Kuskowskiego. Opinia ta bazuje na orzecznictwie sprzed nowelizacji ustawy” - zdaniem radnych.
 
Wydana opinia zdaniem Klubu Radnych PiS i odrzucenie planu pracy Komisji Rewizyjnej powoduje paraliż pracy tej Komisji.
 
- „Komisja Rewizyjna nie jest w stanie realizować swoich ustawowych obowiązków, a radni Klubu PiS nie będą legitymizować pozornej działalności” - do czasu zmiany stanowiska radni Klubu PiS nie zgłoszą kandydatów do tej Komisji.