joomla templates top joomla templates template joomla

Na 3 dni Grudziądz stał się centrum wymiany wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym, a eksploatatorami pomp i systemów pompowych. X Konferencja Naukowo-Techniczna Hydro-Vacuum

włącz . Opublikowano w Grudziądz publicystyczny

 
W dniach 14-16 maja 2017 odbyła się w Grudziądzu jubileuszowa X Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana przez Hydro-Vacuum S.A. Na 3 dni Grudziądz stał się centrum wymiany wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym, a eksploatatorami pomp i systemów pompowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i przemysłowych. Tematyka tegorocznej konferencji to: „Eksploatacja pomp w systemach pompowych, kanalizacyjnych i technologicznych”.
 
Dotychczasowe Konferencje dały możliwość spotkań w Grudziądzu kilku tysiącom uczestników i wykładowcom pochodzącymi z kilkunastu ośrodków akademickich. Powadzone polemiki pomiędzy akademikami i praktykami są bodźcem dla poszukiwania nowych rozwiązań rzeczywistych problemów eksploatacyjnych. 
 
 
 
W gronie prelegentów Jubileuszowej X Konferencji znaleźli się zarówno przedstawiciele największych uczelni technicznych, z którymi Hydro-Vacuum S.A. współpracuje w tworzeniu  nowych konstrukcji pomp i  rozwiązań systemów pompowych, jak i eksploatatorzy pomp i systemów pompowych. 
 
Środowisko naukowe i wykładowców reprezentowane było m.in. przez:
 
- prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral – Politechnika Warszawska
- prof. dr hab. inż. Jan Bagieński – Politechnika Poznańska
- prof. dr hab. Janusz Plutecki – Politechnika Wrocławska
- dr inż. Wojciech Koral – Politechnika Śląska
- dr inż. Piotr Świtalski – Politechnika Wrocławska - konsultant w zakresie eksploatacji systemów pompowych
- dr Tomasz Górka – konsultant w zakresie analizy i diagnostyki ujęć wód podziemnych
- dr inż. Marcin Janczak – Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego Hydro-Vacuum S.A.
- dr inż. Witold Lorenz – Główny Specjalista ds. Obliczeń Numerycznych Hydro-Vacuum S.A. 
 
 
Otwarcia konferencji dokonali: Pan Wojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau oraz Wiceprezes Hydro-Vacuum S.A. Barbara Miller. Pan Wojewoda w swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę Konferencji, a również Hydro-Vacuum S.A. w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań na skalę nie tylko lokalną ale i międzynarodową oraz pozytywny wpływ firmy na  rozwój regionu. Po zwiedzeniu zakładu Pan Wojewoda wysoko ocenił osiągnięcia fabryki zarówno w zakresie technicznej infrastruktury dla produkcji jak i prowadzenia badań na rzecz rozwoju produktów, gdzie osiągnięcia firmy są największe. Firma Hydro-Vacuum S.A. będąca jednym z dwóch największych polskich producentów pomp, od prawie 10-u lat znajduje się w czołówce firm innowacyjnych w rankingu ogłaszanym przez dziennik Rzeczpospolita. Podczas spotkania z Zarządem dyskutowano na temat możliwości gospodarczych polskich firm przemysłowych, w tym o wielu aspektach z zakresu budowy obecności polskich firm na rynkach zagranicznych oraz ewentualnego wsparcia dla tego typu poczynań ze strony władz regionalnych i centralnych. 
 
W trakcie otwarcia X Konferencji został również odczytany przez Pana Adama Gołębiewskiego adres  skierowany na ręce organizatorów konferencji przez Panią Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Bydgoszczy. Pani Prezes podkreślała w nim bardzo bliską współpracę pomiędzy Izbą a firmą Hydro-Vacuum S.A. na polu edukacji i kształcenia kadry przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
Wygłoszone w trakcie konferencji wykłady wywołały ogromne zainteresowanie uczestników i burzliwe dyskusje zwłaszcza w kuluarach konferencji, gdzie była możliwość prowadzenia bezpośrednich polemik z wykładowcami. W godzinach popołudniowych począwszy od pierwszego dnia konferencji uczestnicy mogli odpocząć w plenerze i skorzystać z atrakcji sportowych i kulinarnych przygotowanych przez organizatorów. Ostatniego dnia konferencji duża grupa uczestników zwiedziła Cytadelę Twierdzy Grudziądz.
 
Jak co roku również tegoroczna konferencja stała się inspiracją dla wprowadzania w życie innowacyjnych  rozwiązań w eksploatacji pomp.