joomla templates top joomla templates template joomla

Miasto "weźmie" 153 miliony kredytu. Dokładniej spółki OPEC. Pieniądze na modernizację sieci ciepłowniczej, w części oddadzą mieszkańcy w rachunkach

włącz . Opublikowano w Grudziądz publicystyczny

 
Miasto "weźmie" 153 miliony kredytu, a dokładniej spółki zależne grudziądzkiego OPEC-u. Pieniądze zasilą modernizację sieci ciepłowniczej. W dużej części inwestycje dofinansuje Unia Europejska, ale część kwoty pokryją mieszkańcy w rachunkach za ogrzewanie.
 
OPEC wraz ze swoimi spółkami zależnymi przygotowuje się do realizacji sporych inwestycji na terenie Grudziądza. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbędzie się głosowanie nad udzieleniem zgody OPEC na poręczanie kredytów.
 
 
 
Niektóre z inwestycji, jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza, mają wpłynąć na oszczędności w związku z zastosowaniem nowszych technologii, czy ograniczeniem ubytków ciepła podczas transportu i produkcji. Modernizacja i odtworzenie zasobów OPEC wynika również z nowych bardziej restrykcyjnych norm, a także starzejącej się sieci dystrybucji ciepła. 
 
Duża cześć kwoty ze 153 milionowego kredytu powróci na spłatę zaciągniętych zobowiązań w postaci dofinansowania przez Unię Europejską. Kwota ta może wynieść prawdopodobnie do 70%, jednak pod warunkiem, że:
 
- nie będzie błędów z wydatkowaniem środków, czy ich rozliczeniem - 
 
a takie ryzyko zawsze istnieje i miasto ma już takie "nieprzyjemne" doświadczenia w historii pozyskiwania środków. Bez dofinansowania koszty jednak by wzrosły jeszcze bardziej. 
 
Kilkadziesiąt milionów trzeba będzie oddać i wydaje się mało prawdopodobne, aby nie odczuli tego w swoich kieszeniach mieszkańcy Grudziądza. Przy założeniu że dofinansowanie wyniesie przykładowo 60%:
 
- miasto, a więc abonenci OPEC będą musieli oddać od 50 do 90 milionów złotych,
 
plus odsetki niskooprocentowanego kredytu bo sfinansowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 
Tak więc dokonując prostej symulacji - wyłącznie do celów obrazowych w oparciu o szacunkowe dofinansowanie inwestycji w przedziale 50-70% i bez uwzględnienia dodatkowych kosztów np: oprocentowania itp: 
 
- jeden mieszkaniec dołoży do remontu od 600 do 1000 zł, w przypadku 4-osobowej rodziny będzie trzeba się dołożyć nawet do 4 tys. złotych - 
 
Inwestycje są niestety koniecznością wynikają ze stanu sieci energetycznej oraz wymogów środowiskowych i przyjętych zobowiązań.
 
 
 
Które ze spółek skorzystają z finansowania? .
 
Planowane nakłady inwestycyjne Grupy OPEC, których źródłem finansowania mają być kredyty udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2017- 2022 roku mają wynieść łącznie ponad 153 miliony złotych, z tego: 
 
- OPEC-INEKO Sp. z o.o. - ponad 81 milionów na inwestycje w zakresie ochrony środowiska, a także poprawę stanu technicznego infrastruktury Elektrociepłowni oraz optymalizację procesu produkcji ciepła; 
 
- OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. – ponad 65 milionów na zadania inwestycyjne w ramach programów unijnych mających według informacji wpłynąć na ograniczenie strat ciepła, co ma przełożyć się na osiągnięcie znaczącego efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza przez Elektrociepłownię.
 
- OPEC-BIO Sp. z o.o. - ponad 6 milionów na zakup maszyn służących do zbioru i transportu surowca do produkcji paliwa biomasowego oraz inwestycje dotyczące modernizacji linii produkcyjne.
 
Decyzję o zgodzie na poręczenie przez OPEC, którego 100% właścicielem jest Gmina Miasto Grudziądz, kredytów spółkom zależnym podejmą radni na najbliższej sesji Rady Miejskiej we wrześniu.