joomla templates top joomla templates template joomla

MPGN to gminna osoba prawna? Czy Zenon Różycki pokaże jutro swoje oświadczenia majątkowe? Do tej pory zainteresowany nie komentował sprawy, jutro jednak spotka się z mediami.

R.Ż/eSerwis.info; fot: Agencje/eReporter24.pl włącz . Opublikowano w Grudziądz wiadomości

Czy prezes MPGN powinien składać oświadczenia majątkowe? Z odpowiedzi Ministerstwa opublikowanego już w 2012 roku wynika jednoznacznie, że nie ma znaczenia ilość udziałów gminy w spółce - na co powoływało się Miasto w swoich odpowiedziach do tej pory - ale jej dominujące znaczenie co sprawia, że spółka staje się gminna osobą prawną. W piątek Zenon Różycki ustosunkuje się do sprawy na spotkaniu z mediami. 
 
Przypomnijmy, że radni PiS przekazali zawiadomienia dotyczące osoby Zenona Różyckiego do Prokuratury Rejonowej oraz Urzędu Skarbowego w celu zajęcia stanowiska przez te instytucje w sprawie nieprzekazywania oświadczeń majątkowych przez prezesa spółki. Zdaniem radnych teza o tym, że MPGN nie jest „gminną osobą prawną” z tej racji, że znikomą ilość udziałów posiada w niej inna komunalna spółka jest wadliwa.
 
Poprosiliśmy o ustosunkowanie się do zarzutów zarówno prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego jak i samego zainteresowanego prezesa MPGN Zenona Różyckiego. 
 
Urząd Miejski poinformował nas, że: 
 
- W pierwszej kolejności odpowiedź na interpelację otrzyma radny Rady Miejskiej, w dalszej kolejności przekażę ją mediom -
 
 
Również do dnia dzisiejszego, pomimo tego, że minęły już dwa tygodnie:
 
- Zenon Różycki nie odpowiedział na nasze zapytanie w tej sprawie -  
 
Zapowiedziana jest natomiast na jutro konferencja prasowa, na której - mamy taką nadzieję - poznamy stanowisko prezesa. Ponieważ minęły już ponad dwa tygodnie od pojawienia się tematu, można zakładać, że zarówno spólka jak i Urząd Miasta zwrócili się w tej sprawie do kancelarii prawnej w celu uzyskania interpretacji przepisów. 
 
Nasza redakcja dotarła w międzyczasie do jednej z odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w sprawie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez członków organu zarządzającego gminną osobą prawną, na którą prawdopodobnie powoływali się radni Prawa i Sprawiedliwości. 
 
Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa argument podnoszony do tej pory przez Miasto Grudziądz i Prezydenta, jakoby spólka, w której Miasto nie ma 100% nie jest gminną osobą prawną może być faktycznie chybiony.
 
 
W instrukcji Ministerstwa czytamy, że na gruncie orzecznictwa - jakie przytoczone jest w odpowiedzi Ministerstwa - a także wykładni celowościowej przepisów ˝antykorupcyjnych˝ niektórzy z komentatorów przyjmują założenie, że 
 
- spółkę należy zaliczyć do sektora publicznego -
 
jw której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, pozostaje podmiotem, w którym wspomniana jednostka posiada decydujący głos w sprawach bieżącego zarządu sprawami danej spółki.
 
Jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za określenie co jest gminną osobą prawną należy do:
 
- jednostki samorządu terytorialnego oraz organów nadzoru, a podejmowane przez ww. organy, w ramach przyznanych im kompetencji, określone działania podlegają kontroli sądowej - 
 
Ministerstwo we wspomnianym piśmie przyznaje jednak, że "głosy doktryny i zapadłe na gruncie tych przepisów orzecznictwo nie są jednolite" i uzależnione od konkretnego przypadku podkreślając jednocześnie, że
 
- nie ilość udziałów decyduje o tym czy spółka jest gminna osobą prawną, ale czy gmina występuje w spółce jako podmiot dominując -
 
Do treści całej odpowiedzi na zapytanie nr 2381 odsyłamy do pisma zamieszczonego w archiwum Sejmu. 
 
W piątek w sprawie wypowie się sam zainteresowany.